35 miljoner till Teknikcollege

2017-06-19 | Nationella nyheter

Under hösten 2016 gick svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) ut med en utlysningen “Underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad Yrkesutbildning”. I juni kom det glädjande beskedet att Riksföreningen Teknikcollege tilldelats finansiellt stöd för att arbeta med viktiga utvecklingsfrågor de kommande tre åren. Kopplat till ESF-rådets utlysning har Teknikcollege identifierat tre områden som kommer att prioriteras under projektets gång.

Prioriterade utvecklingsområden:

  • Stärkt regional samordning kring systematiserat arbete med kompetensförsörjning för industrisektorn
  • Ökad kvalité i utbildningen genom ämnesintegration och arbetsplatsförlagt lärande i syfte att stärka relevansen för utbildningarna och underlätta övergångarna till arbetsmarknaden
  • Ökad kännedom om industrirelevanta utbildningar och yrken för en ökad och breddad rekrytering till utbildningarna

För för att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa. Det är viktigt att det finns teknisk och industriteknisk utbildning i företagens närhet. Ambitionen är att få fler sökande till industrirelevanta utbildningar inom alla utbildningsnivåer. Projektet ska skapa synergieffekter, involvera så många relevanta aktörer som möjligt och få ett brett lärande emellan de olika temaområdena.

Vi startar med en analys- och planeringsfas i september och genomförandefasen beräknas starta februari 2018. Totalt tilldelas Teknikcollege 35 miljoner kronor och projekttiden är satt till tre år.

Att vi tilldelats finansiellt stöd av ESF till en summa av ca 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre prioriterade områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet med våra viktiga utvecklingsområden under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Det svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Läs mer här.


Dela: facebook twitter