Återcertifiering för Teknikcollege Fyrbodal klar – HURRA!!

2018-05-21 | Fyrbodal

I slutet på april fick vi det fina beslutet från Industrirådet som har glädjen att meddela att RTS styrelse har beslutat att godkänna ansökan om återcertifiering från Teknikcollege Fyrbodal.

Detta innebär att regionen nu är återcertifierat inom Teknikcollege för ytterligare fem år. – 2018-2022. Den övergripande bedömningen är att samverkan är väl fungerande och att regionen kontinuerligt arbetar för att uppfylla Teknikcolleges kvalitetskriterier. Självklart finns det utvecklingsområden och vi har en gedigen handlingsplan att arbeta efter men vi är mycket glada att få fortsätta arbetet med att säkra kvaliten på den kompetensförsörjning som så väl behövs i Fyrbodal och hela Sverige.

Vi har mycket på gång inom TC Fyrbodal; bland annat en ny skola som vill certifieras i Teknikcollege och dessutom flera kommuner som är nyfikna tillsammans med de företag som är verksamma i deras lokala region. Roligt att flera knackar på dörren!

Tack till alla som bidragit till att ansökan och arbetet med återcertifieringen fungerat så bra!

Och tack till alla företag och skolor som inser vikten av samverkan, av att sitta vid samma bord och diskutera vår gemensamma framtid – ungdomarna och deras utbildning!

 

Följ oss gärna på Facebook

Dela: facebook twitter