LEAN i utbildningen #SKM

LEAN-lyft för lärare och elever. Intresset har varit stort hos både Industrirådet och många samverkansföretag inom Teknikcollege. Två grupper med lärare och skolledare arbetar parallellt […]

Teknikcollege Sverige besöker Trollhättan

Teknikcollege Fyrbodal och samverkansföretaget GKN Aerospace är värd för Riksföreningen Teknikcollege Sveriges nationella vårmöte. Teknikcollege är Industrirådets samverkansplattform för strategisk kompetensförsörjning. Industrirådet omfattar ledande arbetstagar- […]

Teknikcollege söker kommunikatör

Teknikcollege är en nationell plattform där näringsliv och utbildning samverkar för att bidra till industrins tillväxt och kompetensförsörjning. Sedan starten 2004 har Teknikcollege verkat i […]

Pressmeddelande – Klas Wåhlberg ny ordförande

Pressmeddelande 2018-03-06 Teknikcollege väljer Klas Wåhlberg till ny styrelseordförande I samband med Riksföreningen Teknikcollege Sveriges årsmöte den 6 mars 2018 i Stockholm valdes Teknikföretagens vd, […]

Bredda bilden – ny bildbank

Varför Bredda Bilden? De bilder som omger oss formar till stor del vår identitet och hur vi ser på världen. De bilder vi förmedlar påverkar […]