Nyhetsbrev Tc Östergötland

Ta del av senaste terminsbrevet från Teknikcollege Östergötland. Du får bland annat ta del av en sammanfattning av sommarens aktiviteter samt höstens planerade event, information […]

Fortbildning i innovationsprocessen

Teknikcollege och projektet Status, kvalitet och matchning arrangerar den 28 augusti en fortbildning i innovationsprocessen, innefattade entreprenörskap och affärsutveckling. Syftet är att ge deltagarna i Teknikcollege […]

Teknikcollege i Almedalen

Med globalisering och fler länder som satsar på utbildning ökar konkurrensen för högförädlade produkter och tjänster. Gymnasieskolan utgör bas för industrins rekrytering. En avgörande förutsättning […]

LEAN i utbildningen #SKM

LEAN-lyft för lärare och elever. Intresset har varit stort hos både Industrirådet och många samverkansföretag inom Teknikcollege. Två grupper med lärare och skolledare arbetar parallellt […]