Christina Dahlgren GE Healthcare ny regional ordförande Tc Uppland

2017-02-22 | Uppland

Christina Dahlgren, HR Country Manager GE Healthcare Sweden i Uppsala, är ny regional ordförande för Teknikcollege Uppland. Hon är ledamot i den regionala styrgruppen sedan tidigare och är därmed insatt i verksamheten när ordförandeskapet nu övertas av Uppsala.

Tidigare har ordförandeklubban hållits av Tierp och Östhammar. Det är dessa tre kommuner och ett 40-tal företag som samverkar  inom Teknikcollege Uppland för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen hos de tekniska företagen i Region Uppsala.

 

  • Utifrån de satsningar som GE Healthcare gör i Uppsalaregionen och de utmaningar som våra framgångsrika företag, både inom Life Science och övrig tillverkningsindustri, står inför känns det oerhört angeläget att arbeta med den framtida kompetensförsörjningen av tekniker på bred front, säger Christina Dahlgren. Och Teknikcollege är den samverkan mellan utbildning och näringsliv som visat sig fungera väl under de tio år som Teknikcollege har funnits.

 

Den 1 mars 2017 tar Region Uppsala över huvudmannaskapet för Teknikcollege Uppland.

Christina Dahlgren, GE Healthcare, ny regional ordförande Tc Uppland

 

 

Dela: facebook twitter