Falkenbergs gymnasieskola vinnare av Teknikcollege stora samverkanspris 2017

2017-11-09 | Halland


I samband med Teknikcollege Rikskonferens i Jönköping den 8 november delades Teknikcollege samverkanspris ut. Vinnaren i kategorin årets lärarlag är Falkenbergs gymnasieskola, Teknikcollege Halland.

Av totalt 150 certifierade utbildningsanordnare inom Teknikcollege utsåg Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse Falkenbergs gymnasieskola till vinnare i kategori årets bästa lärarlag. Falkenberg gymnasieskola uppmärksammas bland annat för sitt långsiktiga och uthålliga arbete med Teknikcollege och att man varit en avgörande faktor för att få till en samverkan mellan näringsliv och utbildning i Falkenberg.

Motivering

Arbetslaget har under flera år arbetat med att systematiskt bygga upp kontakterna med arbetslivet på ett sätt som gör att samarbetet idag är ett föredöme för icke-företagsägda skolor inte bara inom regionen, utan även bland Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare runt om i hela landet. Lärarlaget har dessutom genomfört Teknikcollege handledarutbildning och idag fungerar samtliga lärare som utmärkta utbildningsledare. Dessutom har man arbetat hårt för att ge eleverna möjlighet till utökad APL och till att läsa ytterligare fördjupningskurser som självklart är företagsförlagda.

Bakgrund till priset

Genom att dela ut Teknikcollege stora samverkanspris till ett lärarlag vill vi betona vikten av det arbete som alla lärare gör runt om i Sverige och samtidigt sprida goda exempel kring vilka resultat som kan uppnås genom ett bra lärarlag. Lärarlagen spelar en viktig roll för industrins kompetensförsörjning och det är genom samverkan mellan näringsliv och utbildning vi rustar för framtidens arbetsmarknad, säger Anders Ferbe, ordförande Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Teknikcollege Rikskonferens 2017 gästades av 250 deltagare och med som talare fanns bland annat Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Anders Lilja, fabrikschef Husqvarna Group, länsråd Anneli Wirtén, Jönköpings län. Temat för rikskonferensen var att fokusera på viktiga utmaningar och utvecklingsområden för industrins kompetensförsörjning lokalt, regionalt och nationellt. Målgruppen för konferensen var främst företagsrepresentanter, politiker, intresseorganisationer och personer som engagerar sig i Teknikcollege runt om i landet, såsom lokala och regionala styrgrupper, processledare, lärare och rektorer.


Dela: facebook twitter