”Teknikcollege är ett mycket bra verktyg som rätt använt ger samtliga parter mervärde i form av anpassade utbildningar, förbättrat samarbete mellan skola och näringsliv, goda nätverk och en bra kvalitetssäkring. Sen får vi större chans att säkerställa rekryteringen av våra framtida medarbetare.” – Ebbe Johansson, Vd Waco Jonsereds AB

Vinster – för alla

För er som enskilt företag är vinsterna med Teknikcollege många. Förutom möjligheten att styra utbildningar så att de motsvarar ert framtida behov av kompetens, öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare. Många samverkande företag vittnar om förenklade och förkortade rekryteringsprocesser. Samtidigt ser ni till att utbildningskvaliteten höjs för Sveriges framtida kompetensförsörjning.

Börja ditt samarbeta med Teknikcollege nu – här kan du anmäla ditt intresse!

Påverka utifrån ditt företags möjligheter

Idag finns 25 regioner med över 3000 samverkansföretag. Inom varje region finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper där näringslivet är i majoritet. Det innebär att näringslivet är med och påverkar såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll. Ett engagemang inom Teknikcollege kan se ut på olika sätt beroende på företagets storlek och vilka resurser som finns. Eftersom det går att delta i både stort och smått kan alla medverka. Ett företag kan samverka med utbildningsanordnare genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från verkligheten. Företag kan också delta genom representation i regional eller lokal styrgrupp eller genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb. Vinsterna är många!

Branschspecifik handledarutbildning

Teknikcollege har tagit fram och utvecklat en egen nationell branschspecifik handledarutbildning för samverkansföretagen inom Teknikcollege.

Ta mig till utbildningen direkt: Tcportalen
Broschyr för dig som är handledare:

Teknikcollege Handledarbroschyr

Teknikcollege in English