Förträffligt samarbete vid kraftfull neutronkälla

2018-12-19 | Skåne


På åkrarna nordöst om Lund byggs just nu European Spallation Source upp, eller ESS som den brukar kallas. Det är en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. På ett par år har antalet anställda snabbt ökat till cirka 500 personer med nära 50 olika nationaliteter. På sikt kommer runt 530 personer att arbeta här med att hålla anläggningen i drift för de 2-3000 besökande forskare som varje år kommer att använda sig av ESS forskningsinstrument.

Här, på framtidens forskningsanläggning, avslutar just nu fyra ambitiösa elever från Bergagymnasiets Teknikprogram i Eslöv sin APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Deras uppgift har varit att ta fram underhållsrutiner som minskar riskerna för olyckor och driftsstopp i anläggningen. Deras handledare Erik Nilsson är högskoleingenjör med maskininriktning och jobbar på en av teknikgrupperna på ESS:

– Vår grupp ansvarar för en av komponenterna som ska installeras på ESS. Själva acceleratorn accelererar protoner till en enorm hastighet. Vi ansvarar för en så kallad chopper, ett filter, där vi kan välja ut vilka neutroner som ska släppas igenom till ett visst instrument där själva forskningen pågår. Neutronerna hjälper sedan forskarna att analysera prover på atom- och molekylnivå.

Riktiga arbetsuppgifter motiverar

De fyra eleverna Fredrik Dyrberg, Leo Flydalen, Simon Larsson och Frank Lotfi går tredje året på Bergagymnasiets Teknikprogram. Efter fyra veckors arbete är de klara med sitt uppdrag och ska presentera för uppdragsgivaren. Handledaren Erik får sällskap i mötesrummet av Nikolaos Tsapatsaris, PhD Acting Group Leader, och Markus Olsson, MScMechatronics Engineer på Neutron Chopper Systems at ESS. Eleverna har tagit fram en mall för underhåll av en neutronchopper. De har utvecklat en befintlig idé och strukturerat om den i naturliga steg för att fungera i ett nytt sammanhang:

– Mallen ska fungera som en checklista för personalen. Vi har identifierat risker och tagit fram en procedur för att undvika olyckor och andra misstag som kan uppstå. Det kan till exempel vara vilken skyddsutrustning som ska användas i olika moment av personalen när de är i arbete. Det har varit annorlunda från tidigare projektarbeten, mer verklighetstroget och med en tydlig deadline, säger Fredrik Dyrberg.

Under sin APL har eleverna fått arbeta med sin uppgift på plats hos ESS. De har haft egna arbetsplatser i en trygg kontorsmiljö och suttit tillsammans med resten av arbetsgruppen:

– Vi börjar från början här på ESS och löser nya uppgifter när behovet uppstår. Underhållsmanualen är en sån uppgift som vi nu har fått hjälp med. Eleverna har varit väldigt duktiga och självgående. Det är spännande att ha dem här, de har varit väldigt aktiva och drivna. Och de vågar ställa frågor när de kört fast. Eftersom vi sitter tillsammans har det varit en pågående dialog kring deras arbete. De har också fått vara med på möten och har fått en inblick i bredden av uppgifter som ligger på en ingenjör här på ESS, berättar Erik Nilsson.

Flexibelt ledarskap under projektarbetet

Presentationen börjar. Killarna verkar inte särskilt nervösa. De har övat på upplägget och känner att de har förtroende från Erik, Nikolaos och Markus. De beskriver hur de har tagit fram massor med idéer, gjort research och kollat på andra liknande lösningar för att hitta inspiration. Det har blivit många möten och diskussioner men de är nöjda med slutresultatet, den slutgiltiga lösningen på problemet. När presentationen är över funderar Nikolaos Tsapatsaris en stund och säger sedan:

– You have really delivered! I was really happy to see how you created the template. I was impressed that you identified the possibilities. Usually people protect their ideas, it is uncommon to be able to see the idea from outside and look objectively on it. I was very happy to see that. It is far too uncommon in organisations today. I am really impressed with your level of cooperation.

 

Nikolaos Tsapatsaris ger positiv feedback till arbetsgruppe

 – Stämningen blir uppsluppen och gymnasisterna är glada över omdömet. Det gick över förväntan och diskussionen fortsätter:

– Vi är alla kreativa och duktiga på matte. Ingen har varit uttalad ledare utan den som haft bäst idéer och mest kunskap har fått ta initiativ i olika delar av projektet, berättar Leo Flydalen.

Medarbetarna på ESS är vana vid att samarbeta med skolor och står Lunds universitet nära. Hela organisationen bygger på samarbeten med olika institut över hela Europa. Erik som också har gått på Bergagymnasiet berättar att det här är den andra gruppen från skolan som praktiserar på ESS:

– Det är ganska svårt för oss att hinna med, men vi vill gärna ha hit fler. På kort sikt är vi intresserade av att öka intresset för natur- och teknikprogrammen, och vi vill gärna inspirera till att läsa vidare efter gymnasiet. Det är ett sätt för oss att hitta rätt medarbetare framöver. I ett längre perspektiv är det viktigt för oss att öka förståelsen för vad ESS är och jobbar med. Det är bra att ta hit eleverna så de får en bild som de kan sprida vidare. Ju fler som varit här och bildat sig en uppfattning desto bättre. Många har en ganska svart-vit bild av ESS. Antingen är vi guds gåva till mänskligheten, eller så är vi en stor betonghög på Skånes kanske bördigaste åkermark, berättar Erik Nilsson.

Lita på eleverna, gör ett bra jobb om de får chansen

Mathias Magnusson är ansvarig för Teknikprogrammet på Bergagymnasiet och en viktig anledning till att eleverna fått chans att spendera sin APL i den här miljön:

– Det här ger riktigt erfarenhet ute i verkligheten. Det är viktigt att eleverna känner att de får arbeta med riktiga uppgifter, att de tas på allvar som här. Då kan de göra ett bra jobb och leverera riktigt bra saker. De kommer också att få presentera sitt arbete för sina klasskompisar och några andra företag som haft elever på APL, berättar Mathias.

 

Fredrik Dyrberg, Mathias Magnusson, Leo Flydalen, Erik Nilsson, Simon Larsson och Frank Lotfi

Nikolaos Tsapatsaris kommer från Grekland och gillar den svenska modellen där även elever från gymnasiet får möjlighet att komma ut till företagen:

– I am really impressed with what you have achieved. This is a typical project for an engineer, we can use this. We don´t usuallyhave this kind of cooperation in Greece where I come from, but I really thinkit´s great. It might take some time but I´m sure it pays back, both to the organisation and to society. Excellence breeds excellence.

Text & bild: Petter Gustafsson/Provinsen


Dela: facebook twitter