Framtidsjobb inom skånsk industri

2017-09-05 | Skåne

Tillgången på industriutbildade beräknas minska med mellan 20 och 30 procent fram till 2025. Det svaga intresset för branschen medför att nytillskottet från gymnasieskolan inte kommer att täcka de förväntade pensionsavgångarna. Samtidigt kommer antalet sysselsatta i industrin att minska något under samma tid. Trots detta kommer det att uppstå en brist på personer med relevant industriutbildning, något som redan idag är en stor utmaning för många tillverkande industriföretag. Tre av fyra arbetsgivare inom industrin menar att det redan idag är brist på industriutbildade.

– Vår arbetsmarknadsprognos visar att skånsk industri kommer att sakna 3200 personer med relevant industriutbildning och 4800 ingenjörer redan år 2025. Kompetensförsörjning är en kritisk tillväxtfråga för teknik- och industribranschen i Skåne. Teknikcollege Skåne är en av regionens viktigaste insatser för möta den utmaningen, säger Anders Axelsson, arbetsmarknadsanalytiker på Region Skåne.

Vill du veta mer? Här kan du hämta och läs rapporten Skåne 2025 – Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

 

 

Dela: facebook twitter