Framtidsspaning i Almedalen

2017-07-10 | Nationella nyheter

Nedan kan ni ta del av en sammanfattande text som beskriver Teknikcollege och Industrirådets gemensamma frukostseminarium i Almedalen 2017. Seminariet filmades och det går att ta del av resultatet i efterhand genom att besöka vår sida på Facebook. Klicka här för att komma till Facebook: https://www.facebook.com/teknikcollege/

———————————————————————

Under årets Almedalsvecka lägger vi fokus på framtidens industri och vad som behöver ske för att industrin i Sverige ska fortsätta växa och vara motorn i svensk ekonomi. Det var huvudbudskapet från Industrin tar matchen som i år bjöd in till ett Industriområde där totalt 33 seminarier arrangerades.

Fr v: Per Hidesten, Adela Martinovic.

Därför föll det sig naturligt att Industrirådets medlemsorganisationer tillsammans med Teknikcollege bjöd in till ett seminarium på temat industrins kompetensförsörjning idag och i framtiden. Med framtiden i fokus riktade inledande talare Per Hidesten, Industriarbetsgivarna och Adela Martinovic, Riksföreningen Teknikcollege Sverige allt ljus mot tre betydelsefulla delar som alla har stor påverkan på industrins kompetensförsörjning. Nämligen grundskolan, gymnasieskolan och framtidens lärare.

I ett soligt Almedalen torsdagen den 6:e juli inleddes del ett med fokus på grundskolan genom att moderator Li Ljungberg, Teknikföretagen, tog med åhörarna på en tidsresa från 50-tal fram till idag. Li delgav ett antal reflektioner kring vart vi är på väg vad vi ser för tekniktrender framåt och slutligen tankar kring var vi kommer att vara 2030.

Efter en inledning som bjöd på både nostalgi och framtidsspaning välkomnade Li den första panelen upp på scen som bestod av Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, Zarko Djurovic, SKF/IF Metall och Cecilia Warrol, Produktion 2030. Tillsammans med Li fördes intressanta diskussioner, med grundskolan som utgångspunkt. Panelen förhöll sig kring frågor och utmaningar som hur förändras kompetenserna inom industrin som är starkt påverkade av digitalisering, globalisering? Vad söker industrin för medarbetare i framtiden? Kommer vi i Sverige vara världsbäst på teknik om teknik fortfarande ses som ett ”specialämne” i grundskolan som inte får några resurser?
Fr v: Zarko Djurovic, Cecilia Warrol, Peter Larsson, Li Ljungberg.

Efter en inledning med bra diskussioner om grundskolan lämnade sedan Li över ordet till Greta Hjortzberg, IKEM, som hade uppdraget att moderera morgonens andra del som fokuserade på en gymnasieskola för framtidens industri. Med för att diskutera detta ämne var Ewa Ekman, vd/rektor Göteborg Tekniska College, Jörgen Sörensen, GKN Aerospace Engine Systems Sweden, Boo Rundqvist, Uddeholms AB och Johan Ståhl, processledare Teknikcollege Skåne. Diskussionerna cirkulerade kring frågor som vad som kommer att krävas av gymnasieskolan för att möta kraven på kompetens för framtidens medarbetare inom industrin. Hur ser Teknikcollege roll ut i detta arbete och vad kan vi säga om resultaten? Alla deltagare tryckte hårt på vikten av att de studerande får möjlighet att komma ut på praktik. Det är genom både teoretiska och praktiska inslag i utbildningen vi skapar framtidens medarbetare. Behovet av att ge yrkeslärarna en möjlighet till praktik på industriföretagen togs även upp. Ett smart sätt att fortbilda framtidens lärare.

Fr v: Johan Ståhl, Boo Rundqvist, Ewa Ekman, Jörgen Sörensen, Greta Hjortzberg.

Denna del avslutades med att Greta även gav politiken en chans att kommentera morgonens diskussioner. Med på scen fanns Erik Bengtzboe (m), Ulrika Carlsson (c) och Thomas Strand (S).

Fr v: Erik Bengtzboe, Ulrika Carlsson, Thomas Stran, Greta Hjortzberg.

Under morgonens avslutande del sattes framtidens lärare i fokus. För att en grundskola och gymnasieskola ska vara anpassad mot framtidens industri är lärarnas roll helt avgörande. Med för att ge sin syn på dagens och framtidens lärare fanns Mattias Svensson, Teach for Sweden, Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College, Magnus Billing, Alecta, Boo Rundqvist, Uddeholms AB och Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen. Med tidigare diskussion färskt i minnet diskuterade panelen kompetenskrav framöver- vem tror vi egentligen är framtidens lärare/ledare och vad är det som utmärker en lärare i teknik, naturvetenskap och matematik 2030? Lärarbristen är idag akut men det finns alternativa vägar att gå, exempelvis Teach for Sweden som bygger på att du läser in ämnen samtidigt som man arbetar, som exempelvis ingenjör och skaffar sig på så sätt en kombinerad yrkestitel, lärare/ingenjör. Vi fick även ta del av vad kan man från näringslivet göra där kompetensutvecklande insatser mot lärare diskuterades och där företagen konstaterade att industrin kan göra mycket. Inte minst genom att bjuda in lärare till industrin på samma sätt som de studerande får sin praktik.

Fr v: Mattias Svensson, Johan Bengtsson, Magnus Billing, Boo Rundqvist, Amelie von Zweigbergk.

Seminariet avslutades med att David Johnsson, TMF tillsammans med Amelie von Zweigbergk summerade frukostseminariet genom att konstatera att mycket bra görs inom Teknikcollege men att arbetet med industrins kompetensförsörjning i framtiden aldrig får upphöra. David vittnade om ett Almedalen 2017 där han upplever det som att frågan om kompetens är på allas läppar. Det är den i särklass viktigaste fråga för industrins konkurrenskraft, idag och i framtiden.
David Johnsson, TMF, avslutade frukostseminariet.


Dela: facebook twitter