Teknikcollege Fyrbodal är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007.

Välkommen till Fyrbodal

 

Följ oss på Facebook!

 

Teknikcollege Fyrbodal är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007. Det betyder att vi firar 10 år i år och är dessutom inne i en process för återcertifiering.

För att kunna främja samverkan mellan företag och utbildningsanordnare jobbar vi i Fyrbodal mycket med kompetensförsörjningsfrågor och där är Teknikcollege en viktig part. Industri- och teknikföretagen i regionen efterfrågar kompetenser och samverkan är nödvändigt för att ta sig an utmaningarna med det.

I regionen finns det tre lokala styrgrupper (en i Lysekil/Munkedal/Sotenäs, en i Trollhättan/Vänersborg och en i Uddevalla) som samverkar kring hur vi bättre ska kunna möta företagens behov av kvalificerad arbetskraft och öka kvalitén på utbildningarna.

 

Idag har vi certifierade gymnasieutbildningar inom El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Dessutom har Munkedals Processtekniska gymnasium en certifierad yrkes-vuxutbildning, Industri-process. 

I våra styrgrupper sitter många företag men också fackliga representanter, Högskolan Väst, Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen samt utbildningsanordnarna.

 

Regional Styrgruppsordförande: Susan Patriksson, Preem Lysekil

Regional styrgrupps vice ordförande: Tomas Wahlberg, Siemens

Regional Processledare: Tanja Hjertquist, Fyrbodals Kommunalförbund

Utbildningar i Fyrbodal

Välkommen till Fyrbodal

Kontakt: Susan Patriksson, Regional ordförande Mobil: 010-4503597 E-post: susan.patriksson@preem.se
 
Kontakt: Tanja Hjertquist, processledare Mobil: 0733-923741 E-post: tanja.hjertquist@fyrbodal.se