Inom Teknikcollege Gästrikland har de lokala företag har en nyckelroll. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att bl.a. tillhandahålla praktikplatser.

Välkommen till Gästrikland

TcG_kollage3_med_ram

SAMARBETE

Inom Teknikcollege Gästrikland samlas skolor, de lokala teknik- och industriföretagen, politiker, fackförbund och andra som arbetar med gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar i landskapet.

Samverkande kommuner är:

  • Gävle
  • Hofors
  • Ockelbo
  • Sandviken
  • Älvkarleby
DET ÄR VÅRA LOKALA FÖRETAG SOM HAR NYCKELROLLEN

Företagen är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att bl.a. tillhandahålla praktikplatser. På så sätt skapas utbildningar som har en koppling till den regionala industristrukturen och de behov som finns.

EFTERFRÅGADE UTBILDNINGAR

Tillsammans skapar vi moderna utbildningar som stämmer överens med företagens behov ute i verkligheten – det är grundtanken med Teknikcollege.

VÄLKOMMEN DU OCKSÅ!

Det finns plats för fler – Kontakta oss gärna om du vill komma med och tillsammans med oss påverka utvecklingen i vår region!

Utbildningar i Gästrikland

Välkommen till Gästrikland

Kontakt: Stefan Wiik, processledare
Telefon: 070-520 53 49
E-post: