I Halland finns ett stort engagemang från de lokala teknikföretagens sida och ett trettiotal företag sitter med i regionens styrgrupper.

Välkommen till Halland

Teknikcollege Halland är ett samarbete mellan kommunerna Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg. I Halland finns ett stort engagemang från de lokala teknikföretagens sida och ett trettiotal företag sitter med i regionens styrgrupper. Högskolan i Halmstad och Campus Varberg är också med som samarbetspartners.

 

Halland

I Halland har man ett flertal små och medelstora företag inom verkstadsindustrin samt ett par större aktörer som har engagerat sig i Teknikcollege. Man har sedan några år skapat en vision, “Den röda tekniktråden” från förskola till teknisk industri som innebär att teknikförskolor, KomTek, Teknikcollege, högskola/campus och näringslivet arbetar gemensamt för att öka teknikintresset i Halland.

Teknikcollege Halland har en regional styrgrupp och fyra lokala styrgrupper där representanter från företagen, IF Metall, arbetsförmedlingen, högskolan, skolledning och Region Halland samverkar.

Teknikcollege Halland omcertifierades för en ny femårsperiod våren 2014. Våren 2019 är det dags för ny omcertifiering.

TEK Kompetens (www.tek.se) investerar sitt överskott i maskiner och utrustning på regionens skolor och administrerar Teknikcollege Hallands handledarutbildning.

Utbildningar i Halland

Välkommen till Halland

Kontakt:

Processledare:

Pär Wiik
Telefon: 0702-513244
E-post: par.wiik@varberg.se

Tf regional styrgrupps ordförande är Patrik Appelquist

Telefon: 076-104250
E-post: patrik.appelquist@ifmetall.se

Processledartjänsten är på 50 % och finansieras i lika delar av de fyra kommunerna samt genom projektbidrag från Region Halland.

 

Facebook