Hon ville bli dansare som liten men är nu Vice President inom Saab. Med Jessica Öberg i Heta Stolen känns hoppet mellan danskoreografi och svensk teknik konstigt nog inte så långt. När Jessica talar om svensk teknik och Teknikcollege lyser det ur ögonen!

Vilken är din titel?

Vice President. Jag arbetar som biträdande affärsenhetschef på Saabs affärsområde Support and Services.

Svensk teknik: vad är det första du tänker på?

Innovation och kvalitet.

Branschen idag, var står Sverige?

Sverige har en fantastisk historia! Vi skapar en intressant produktion som många är villiga att betala för. Jag är stolt över att vi i detta lilla land kan presentera så smarta tekniska lösningar som Saabs stridsflygplan Gripen. Det är få länder som lyckas med det vi gör inom Saab. Även inom andra områden ligger svensk teknik i framkant. Vi är en nation som påverkar hela den globala spelindustrin på ett positivt sätt.

Det låter mäktigt!

Ja, Sverige har även påverkat hur världen konsumerar musik och kommunicerar, Spotify, Skype…

Vilka utmaningar ser vi?

Vi måste fortsätta skapa en dynamisk mix av människor avseende kön, ålder, erfarenheter och etnisk bakgrund. Det och att fortsätta rekrytera kompetenta ingenjörer är nödvändigt för att utveckla våra svenska företag och produkter.

Hur lyckas vi med det?

Ett teknikintresse måste väckas tidigt och vi måste ha utbildningar som ger våra ungdomar rätt förutsättningar. Teknikcollege är en väg.

På vilket sätt är Saab engagerade i Teknikcollege?

Vi har tillsammans med Arboga kommun skapat STG, Saab Tekniska Gymnasium, som har certifierats inom Teknikcollege. STG är baserad på det ordinarie teknikprogrammet där Saab har lagt till fem områden, bl.a. flygteknik och övervakning/spaning. Inom STG bidrar vår personal med att utbilda, med studiebesök, praktikarbete och med utlandsförlagda studier. Saab är också engagerad i Teknikcollege Östergötland och Linköping avseende Teknikprogrammet för ungdomar samt inom vuxenutbildning inom Industriteknik.

Det låter som många aktiviteter?

Ja. Saab deltar också aktivt i Teknikcollege Västra Mälardalen där vi med andra företag i närregionen, kommuner och skolor verkar för att öka förståelsen för teknikutbildningar. Sen påverkar vi hur studier och praktik utformas.

Varför är Teknikcolleges koncept framgångsrikt?

Näringslivet är med och utformar utbildningarna. Som företag betyder det att du påverkar den kompetens du har behov av att rekrytera för att fortsätta utveckla ditt företag.

Vilka vinster ser du för företag som engagerar sig inom Teknikcollege?

Att samverka med andra företag gör det möjligt att ta del av hur andra hanterar sin verksamhet och rekrytering. Det blir ett viktigt erfarenhetsutbyte oavsett företagets storlek.

Oavsett företagets storlek?

Ja. Teknikcollege gör det möjligt för stora företag/koncerner och mindre företag i närregionen att mötas på ett naturligt sätt och att bidra utifrån sina förutsättningar. Flexibiliteten i deltagandet är fantastisk!