Den här veckan fick vi oss en pratstund med Albin som arbetar som produktionsledare på Seco Tools i Fagersta som tillhör Teknikcollege Bergslagen. Det blev en väldigt trevlig pratstund och Albin berättade bl.a. varmt om möbelsnickeri, CNC operatörer, yrkesdrömmar, framtida yrken hos Seco Tools, vikten av rätt utbildning, mervärden med Teknikcollege, framtidens industri och mycket annat spännande.

Berätta lite om dig själv!

Jag heter Albin Hultqvist och är 47 år. Jag har arbetat som produktionsledare på Seco Tools AB sedan 2010 men jag började på företaget redan 2000. Då började jag i produktionen som CNC operatör. Efter lite ledarutbildningar och några år som förbättringsledare fick jag möjligheten att ta hand om en av produktionsavdelningarna. Jag är gift och har tre barn som nu börjar bli stora. Två av dom har lämnat boet och bara den yngsta är kvar hemma. Jag bor i Norberg i Västmanland men är från början från Småland.

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Från allra första början är jag utbildad möbelsnickare. Jag gick en treårig träteknisk utbildning på gymnasiet och drömmen då var att få jobba som möbelsnickare. Jag älskade att få skapa vackra möbler. Det är oerhört stimulerande och roligt och en passion som jag fortfarande har fast nu mera som en hobby. Att jag senare i livet hamnade i hårdmetall industrin på Seco Tools var mera av en tillfällighet men något som jag idag är väldigt glad för.

Vad hade du för yrkesdrömmar när du var liten?

Från det att jag gick på högstadiet var nog drömmen att bli möbelsnickare. Det var just den där känslan av att få skapa vackra möbler och den kreativitet som finns i detta som lockade men jag minns att jag också ville bli brandman.

Berätta om Seco Tools, vilka är ni?

Seco Tools AB är en av världens största tillverkare av vändskärsverktyg av hårdmetall. Vi tillverkar produkter för skärande metallbearbetning som fräsning, svarvning och hålbearbetning. Huvudanläggningen ligger i Fagersta men företaget har också anläggningar i andra delar av Sverige och på flera platser utomlands. Totalt är Seco representerat i 60 länder och har mer än 50 helägda dotterbolag. Seco Tools har ca 5 000 anställda runt om i världen. Av dessa arbetar ca 1400 i Fagersta. Seco Tools är ett helägt dotterbolag till Sandvik.

Vilka olika typer av yrken finns hos er?

Det finns en mängd olika yrken i vårt företag. Då vi både utvecklar produkter, tillverkar, marknadsför och säljer dom till våra kunder så behövs en massa olika yrken för att lösa detta. Bland dessa kan nämnas t.ex. utvecklingsingenjörer och tekniker men den största kategorin anställda jobbar inom produktionsavsnitten. Där har vi en massa olika yrken. Pulvertillverkare som tillverkar det hårdmetallpulver som vi gör våra vändskär av. Vi har press-operatörer, ugnsskötare, CNC-operatörer m.fl. i dessa yrken finns sedan olika befattningar där vissa t.ex. är ställare. D.v.s. de som har till uppgift att ställa in maskinerna så att operatörerna sedan kan köra dom. Utöver detta har vi sedan en massa administrativa funktioner som ekonomi och marknadsavdelningar.

På vilket sätt är ni engagerade i Teknikcollege?

Seco Tools är aktiva inom Teknikcollege och bidrar även finansiellt. Vi är representerade i både den regionala styrgruppen och själv är jag företagets representant i den lokala styrgruppen. För oss är det viktigt att delta i detta för att säkerställa att vi får anställningsbar personal i framtiden. Vi har en möjlighet att påverka utbildningens innehåll så att det passar vår verksamhet vilket gör att det kommer ut nyutbildade elever varje år som har för företaget värdefull kunskap och erfarenhet.

Vad är det som gör konceptet Teknikcollege framgångsrikt enligt dig?

Anpassningen till den verksamhet som de största företagen i regionen bedriver gör att Teknikcollege kan fungera som en plantskola till oss. När det fungerar som bäst har eleverna på Teknikcollege fått en bred insyn i vad de största arbetsgivarna i regionen har att erbjuda när det gäller yrkesval och karriärmöjligheter. Det gör det lättare för eleverna att hitta rätt i djungeln av vägval till fortsatta studier eller vilken typ av yrke man eventuellt är lämpad för. Det gör att vi kan få människor med lokal förankring att utbilda sig till för oss lämpliga yrken och elevernas chans att hitta ett lämpligt jobb ökar.

Vad tycker du att företagen bör göra för att attrahera fler ungdomar och vuxna till industrin?

Det är viktigt att vi får ut en uppdaterad bild av vad det innebär att jobba inom industrin idag. Vi har en fantastiskt ren och fin arbetsmiljö. Den kan i många fall jämföras med att jobba i kontorsmiljö. Alla maskiner vi har är mer eller mindre inkapslade så att smuts och vätska aldrig når ut till omgivningen. Det är definitivt inte längre fysiskt tungt och krävande. Utmaningen idag ligger i att behärska programmering av robotar och maskiner. Det kan i vissa fall mer jämföras med att spela dataspel än att utföra kroppsarbete. Det handlar om intellektuella och stimulerande problemlösningar och det finns massor med möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker då det ständigt pågår en teknisk utveckling. Dessutom har vi en bra balans mellan män och kvinnor, unga och gamla som skapar god atmosfär och en bra grund för trivsel och sammanhållning.