Inom varje certiferad Teknikcollegeregion finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper där näringslivet är i majoritet. Idén bygger på att näringslivet är med och påverkar såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll. I det här reportaget besöker vi kemiindustriföretaget Borealis som arbetat strategiskt med Teknikcollege sedan 2007. För Borealis är samverkan inom Teknikcollege naturligt och att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor är en avgörande fråga. Vi träffade Anders som berättade mer om varför, hur och vad det har gett för resultat.

tc 10 år webb

De senaste tio åren har Teknikcollege växt till att bli Sveriges största samverkansplattform för frågor rörande kompetensförsörjning för svensk industri. En viktig del i konceptet är företagens engagemang och möjlighet att påverka utbildningssystemet. Teknikcollege bygger på just idén om att näringslivet är med och påverkar såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll. Många samverkande företag vittnar om förenklade och förkortade rekryteringsprocesser. I Stenungsund finns kemiindustriföretaget Borealis som arbetat strategiskt med Teknikcollege sedan 2007. I detta reportage tar vi reda på varför och vad det har gett för resultat.

Borealis är ledande leverantör av nyskapande lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Borealis har huvudkontor i Wien i Österrike och bedriver verksamhet i mer än 120 länder och har cirka 6 500 anställda över hela världen. Den svenska verksamheten är lokaliserad i Stenungsund och ingår i det kemiska centrum som finns där. Man driver Sveriges enda kracker och polyetenanläggning och producerar högkvalitativa plastprodukter för användning inom kabel- och rörindustrin. I Stenungsund finns också ett världsledande forskningscenter för kabelprodukter där framtidens produkter tas fram. Verksamheten är miljöcertifierad med högt ställda miljömål för att reducera vår miljöpåverkan.

Sedan 60-talet när Petrokemin skulle etableras i Sverige togs det ett beslut om att lägga några anläggningar i Stenungsund. Valet stod mellan Stenungsund och Helsingborg. Att det blev Stenungsund beror på bra djuphamn som är isfri, stora ytor med mark, möjlighet till etablering av bostäder, kommunikation, vatten för kyla, och elektricitet. Flera bolag valde då att etablera sig här för att nå de fördelar som ett gemensamt kluster innebär när det gäller samarbeten.

Anders Thelander, HR Area Manager på Borealis, men också regional styrgruppsordförande Teknikcollege Göteborgsregionen samt ledamot i RTS styrelse har länge arbetat strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Han vet hur viktigt det är för kemiindustrin men också för en ort som Stenungsund som är lite av ett kemi-mecka i Sverige.

“För att ett företag med nästan 950 anställda ska fungera så krävs det flertalet olika yrken. Ser man till tekniska yrken så är nästan alla ingenjörskategorier representerade här.”
För många är nog den här branschen relativt okänd, hur kommer vi i kontakt med era produkter i vår vardag?

Inget av det vi gör syns som reklam på en konsumentprodukt men överallt i din vardag så finns vår plast i olika former. Om du tittar på fordonsindustrin så använder de mer och mer plast. Både för att göra bilen lättare och minska förbrukningen. Här är vi stora på marknaden. Tittar man på energisektorn så är vi världsledande på isolermaterial i högspänningskablar. Detta underlättar för samhället att transportera energi med mindre energiförluster. Genom att kunna gräva ner det som i dag är kraftledningar så frigör man också stora arealer av mark som kan användas inom jordbruk eller bebyggelse. Om man ser på Kemiindustrin i stort så finns vi i allt i din vardag, mjukgörare i tvätt/diskmedel, färg, golv, medicin, rengöringsmedel, utan kemiindustrin har vi inget fungerande samhälle, säger Anders.

Bild3

Vad kan man arbeta med här?

För att ett företag med nästan 950 anställda ska fungera så krävs det flertalet olika yrken. Ser man till tekniska yrken så är nästan alla ingenjörskategorier representerade här, kemi, maskin, nano, fysiker, automation, elektro, utveckling, forskning, Lab, drift, operatörer och underhåll.

“Vi kommer att ha en pensionspuckel under ett flertal år då många som har arbetat här i 20-35 år snart försvinner. Då kommer det att behövas ny personal att rekrytera”

Teknikcollege är ett koncept som nu funnits i över tio år och Borealis har varit aktiva och engagerade inom konceptet sedan 2007. Det behövs, menar Anders, behovet av kompetent utbildad personal kommer bara att öka. Inte minst i takt med de stundande pensionsavgångarna samt att kraven på kompetens förändras och förnyas.

– Vi kommer att ha en pensionspuckel under ett flertal år då många som har arbetat här i 20-35 år snart försvinner. Då kommer det att behövas ny personal att rekrytera. Kanske inte inom nya inriktningar, men inom de befintliga kompetenserna finns det behov av påfyllning. Ser man på den tekniska utvecklingen över tid, så är det större krav på alla nivåer. Det är mer komplexa anläggningar att köra och styra, utveckla och underhålla. Det är mer avancerade datasystem för optimering och styrning även om vi redan i dag har en mycket avancerad processdator.