Dags för Pia från Morakniv AB att sätta sig i Heta Stolen. Men, Morakniven och teknikutbildning, hänger det ihop? Självklart! I knivfabriken i Östnor fullkomligt kryllar det av teknisk kompetens och yrkesskicklighet. Dessutom är man mån om att arbete strategiskt med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Om det här och mycket annat spännande kan ni läsa om i veckans Heta Stolen med Pia från Morakniv AB och Teknikcollege Dalarna.

Hej Pia, berätta lite om dig själv!

Jag har arbetat med HR på Morakniv i 20 år och det har både format och utvecklat mig som person. Är född och uppväxt i Mora och efter 15 år i Stockholm och arbete utomlands flyttade jag med familjen ”hem” till Mora igen.

Vad har du för utbildningsbakgrund?

3-årigt gymnasium och 2-årig idrottsledarutbildning. Interna/externa utbildningar inom HR-arbetsmiljö, ledarskap, arbetsrätt mm.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig?

Arbetsdagen börjar med morgonmöte ”Daglig styrning” med ledningsgruppen för att få info om vad som händer dagligen i företaget. Det är avstämning gällande tillbud/olycksfall, leveranssäkerhet, orderingång, 5S, hur vi mår, kundnöjdhet, sjukfrånvaro mm. Dagen fortsätter oftast med olika former av stöd till chefer med personalansvar. Allt från rekrytering, kompetens, arbetsrätt, kontakt med lokala facket, personalaktiviteter och mycket mer. Ingen arbetsdag är den andra lik.

Svensk teknik: vad är det första du tänker på?

Kvalitet och hög kompetens.

Morakniven känner de flesta till, men vad är det som utmärker en Morakniv?

Nationalsymbol, ledande knivvarumärke i Norden, knivexpert med kvalité och tradition, hantverk och formen på kniven.

Vad finns det för olika yrken i Knivfabriken i Östnor?

Många olika. I produktionen finns bl a Automat/robotoperatör, verktygsmakare, olika maskinoperatörer, produktionstekniker, samordnare, produktionsplanerare, service och underhåll (maskiner), expediering mm. Administrativa yrken kan t ex vara inom ekonomi, HR, lönehantering, marknadsföring, försäljning, orderhantering, konstruktion, produktutveckling, inköp, logistik, kvalitet & miljö mm.

Vad är det för olika kompetenser ni letar efter när ni anställer?

Personlig lämplighet är det viktigaste. Vår lägsta kompetensnivå är 3-årigt gymnasium. I produktion krävs 3-årig teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet och på tjänstemannasidan är det också 3-årigt gymnasium och högskoleutbildning inom aktuellt område, t ex produktionsteknik. Vi anställer alltid personer som tillför något till förtaget och har ”rätt” kompetens.

På er hemsida går det att läsa att ni alltid haft samma tillverkningstänk men att den tekniska utvecklingen går framåt – på vilket sätt påverkar det er framtida kompetensförsörjning?

Det ställer högre kompetenskrav och fler specialister, vilket tyvärr har blivit svårare att hitta. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare och kunna locka fler att flytta till Mora.