Då var det återigen dags för en person att sätta sig i Heta Stolen. Den här veckan fick vi en pratstund med Ann-Sofie som arbetar på Arbetsförmedlingen i Skövde. Det blev ett mycket intressant samtal där vi bl.a. pratade om Arbetsförmedlingens roll i samhället, Teknikcollege som intressant arena, framtidsregionen Skaraborg, bristyrken, möjligheter med teknikutbildningar, en hel del segling och mycket annat spännande.

Hej Ann-Sofie, berätta lite om dig själv!

Mitt största intresse är segling, båtar och allt som tillhör det. Jag är allmänt sportig. Gillar att laga mat och baka av närproducerade råvaror. Tycker om hundar och hästar. Är gift med Magnus och har vuxna och självgående barn samt tre, snart fyra, underbara barnbarn. Professionellt gillar jag rätt från början och noggrannhet hellre än fort och fel. Jag tror på förberedelse och underhåll. Jag tror på att flytta akut underhåll till planerat underhåll. Vi kör anläggningen, anläggningen kör inte oss!

Du arbetar på Arbetsförmedlingen, vad gör du där?

Jag är arbetsgivaransvarig för industri, teknik, bygg och transport samt samordnare för branschlaget. Ansvarig för startaeget med allt vad det innebär av informationer, 10-veckors utbildning, samarbetar med upphandlad mentor och affärskonsult samt tar beslut om startaegetbidrag. Startaegetbidrag är Arbetsförmedlingens mest framgångsrika insats. I Skövde kan man nu få startegetbidrag från dag ett, om man blir arbetslös och skriver in sig på Af. Så just nu är det runt 90% som lever på sin affärsidé efter tre år.

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Jag har läst allt mellan himmel och jord. Vid en föreläsning av en psykologisk coach för några veckor sedan, förstår jag att jag tillhör kategorin ”Learning lover”. Efter ekonomiskt gymnasium så har jag pluggat både i ”ordnad form” på skolor men också mycket på egen hand för att förstå världen och lösa problem i mitt arbete. Områden som jag studerat och praktiserat är; mycket psykologi och då framförallt utvecklingspsykologi, pedagogik, juridik, affärsetik, kvalitet, projektledning, ledarskapsutveckling, marknadskommunikation, copyright, produktionsteknik, värdeflödesanalyser, Lean Produktion, Lean administration mm.

Vad ville du bli när du var liten?

Jag ville mest vara väldigt rörlig. Lekte aldrig med dockor, började rida när jag var sex år och några år senare började jag träna simning och sedan tävla. Vid tolv års ålder började jag spela gitarr och innan dess pianolektioner. Jag sjöng i olika körer mm. Ledig tid var familjen ute på sjön.

Berätta lite om Arbetsförmedlingen och ert arbete i Skaraborg?

Arbetsförmedlingen arbetar med många olika saker som de flesta inte känner till. För att kort beskriva detta så arbetar vi med ny-arbetslösa (A-kassa), personer som är långtidsarbetslösa (utförsäkrad från sin A-kassa), personer med särskilda behov och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden samt personer som är nyanlända till Sverige och den verksamheten ökar kraftigt nu. Regeringen ger oss en verktygslåda med olika insatser och program för att få dessa personer i arbete och prioriteringen ligger på människor som står lågt ifrån arbetsmarknaden. Detta arbete hörs det väldigt lite om eftersom de människorna oftast inte har så hög röst i samhället men det är av största vikt att alla ges möjlighet att finnas med i arbetsmarknaden för sin försörjning och gemenskap.

Hur skulle du beskriva Teknikcollege?

En jättebra och intressant arena för att hålla samtalet vid liv om hur vi främjar den tekniska utvecklingen i vårt land. Det är den som bidragit till det välstånd vi har idag.

Hur är Arbetsförmedlingen engagerade inom Teknikcollege?

Som representant från teknikbranscherna på Af vet jag att det är helt avgörande att jobba med de bristyrken som vi får fram i vårt omfattande intervju och prognosarbete var sjätte månad. Det är en absurd situation att vi har arbetslösa samtidigt som det finns många branscher som har stor brist på utbildad personal. Det försöker jag förmedla till Teknikcollege. Nästan alla teknikyrken har brist eller prognostiserar en brist inom kort och där är gymnasierna en mycket viktig pusselbit, även om vi skulle behöva börja leka matematik och naturvetenskap med alla barn för att de ska få ett intressant yrkesliv och vi kan säkra tillgången på personal för landets arbetsgivare.

När jag tänker på Arbetsförmedlingen, tänker jag på att hjälpa människor till arbete – hur kan ni göra det genom att samverka inom Teknikcollege?

Genom att vara med och uppmuntra detta viktiga arbete samt informera från vårt håll om bristyrken och hur det ser ut med inflödet hos oss efter varje student.