Ny Heta Stolen! Den här veckan fick vi möjlighet att sitta ner med Annika som läser Yrkeshögskoleutbildningen Produktions- och Processtekniker på Teknikcentrum i Gimo. Vuxenutbildningen som erbjuds i Gimo är en viktig del av Teknikcollege Uppland. Vårt samtal var mycket intressant och vi pratade bl.a. om att karriärväxla från kock till teknik, hur det är att läsa en YH-utbildning, vikten av teori varvat med praktik, LIA-perioderna, och allt annat spännande som hör vuxenutbildning inom Teknikcollege till.

Hej Annika, berätta lite om dig själv!

Jag heter Annika Rohdin, är 40 år och bor utanför Alunda i nordöstra Uppland. Jag studerar idag Yrkeshögskoleutbildningen Produktions- och Processtekniker på Teknikcentrum i Gimo.

Vad hade du för yrkesdrömmar när du var liten?

När jag var liten tyckte jag att matte var väldigt roligt, så jag ville jobba med det. Hade nog inget yrke som jag visste att jag ville bli.

Vad läste du för program på gymnasiet?

På gymnasiet gick jag två-årig Livsmedelsteknisklinje som jag sedan byggde på med en ett-årig kallskänksutbildning.

Hur kommer det sig att du nu senare i livet valde att läsa en YH-utbildning?

Jag har efter att jag utbildade mig till kock på gymnasiet arbetat som skolkock i tjugo år. Jag känner mig färdig med den branschen och kände att jag ville göra något nytt. Jag valde att läsa in ett tekniskt basår på Komvux, för att sedan kunna söka till YH-utbildningen. Jag tror att jag har en stor chans att få ett jobb på något företag i Uppland efter utbildningen.

Funderade du över andra utbildningar?

Jag funderade ett tag på att utbilda mig till ekonomiassistent, men valet hamnade till slut på Produktion- och Processtekniker.

Här kommer en kluring, Om du hade varit en del av en cykel, vilken del är du då?

Om jag hade varit en del av en cykel hade jag varit en länk i kedjan, som får allting att snurra. Jag är en lagspelare, det är roligt att lyckas med något tillsammans med andra!

Kan du berätta lite om utbildningen?

Utbildningen blandar teori och praktiskt arbete. Vi läser bl.a. produktionsteknik, arbetsmiljö och konstruktionsteknik. Vi har varit på många studiebesök på olika företag och fått en inblick i hur verksamheter fungerar. Utbildningen riktar sig emot flera branscher t.ex. verkstadsindustri och läkemedelsindustri. Utbildningen är utformad så att vi har lektioner 8.40–15.00, måndag-fredag. Utöver det har vi tillgång till lärarna och skolans lokaler två timmar varje dag. Så utnyttjar man den tiden så behöver man inte plugga så mycket på kvällstid.

Hur ser er kontakt ut med företagen?

Vi träffar företagen när vi är ute på de olika studiebesöken. Det är också företagen som sitter i ledningsgruppen för utbildningen som är med och utformar hur utbildningen ska se ut. Sedan träffar vi förstås företagen när vi har våra LiA-perioder.