Vårt Teknikcollege är ett samarbete mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Vi befinner oss i en region med en mängd olika företag, stora som små, inom många olika branscher.


Vår vision:

Teknikcollege ska vara näringslivets främsta bas för kompetensförsörjning

Välkommen till Höglandet

I norra Jönköpings län finns det Småländska Höglandet och det är här du hittar Teknikcollege Höglandet. Vårt Teknikcollege är ett samarbete mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.

Vi befinner oss i en region med en mängd olika företag, stora som små, inom varierande branscher. Höglandet är av tradition en region med ett stort antal teknik- och industriföretag som behöver medarbetare med rätt kompetens. Företagen är i ständig utveckling för att kunna konkurrera och tillgången på kompetent arbetskraft är avgörande för företagens fortsatta framgångar.

Teknikcollege Höglandet har därför ett stort engagemang från företagen i regionen. Samarbetet mellan företagen, skolorna och kommunerna är en avgörande faktor för att kunna förse företagen med efterfrågad kompetens.

Teknikcollege Höglandet består av en regional styrgrupp och tre lokala. Företagen är i majoritet i styrgrupperna tillsammans med representanter från utbildare, politik och fackförbund.

Läs mer om ingående skolor på följande sidor:

Eksjö gymnasium, kontaktperson Anna Ullman, tel 0381-365 30, 070-360 20 72

Brinellgymnasiet, kontaktperson Marita Svensson, tel 0380-51 87 30

Njudungsgymnasiet, kontaktperson Henrik Wågesson, tel 0383-975 49

Utbildningar i Höglandet

Välkommen till Höglandet

Kontakt: Ann-Marie Brandt, processledare
Mobil: 0380-51 75 75
E-post: Ann-Marie.Brandt@hoglandet.se