Industrijätte vill ha mer elevtryck

2016-12-01 | Uppland

Munters i Tobo är en viktig kugge för Teknikcollege Uppland. Här och på andra företag i Uppland möter drygt 500 studenter en jobbverklighet under praktiken. Företaget skulle önska att den här gruppen växer.

I den lilla personalmatsalen på industriföretaget Munters i Tobo missionerar Margaretha Sjöberg Boström, processledare för Teknikcollege i Uppland.
Dagens lunch får stå tillbaka när hon full av frenesi förklarar konceptet där kommuner, skolor och industriföretag samarbetar kring utbildningar som ska trygga
återväxten och täcka industrins behov. Företagens viktigaste mål är konkurrenskraftiga medarbetare som håller på en global marknad.

– Det finns 25 regioner, 3 000 samverkansföretag, mellan 15 000 och 16 000 elever fördelade på 150 utbildningsanordnare i 180 kommuner, säger Margaretha Sjöberg Boström.

Siffrorna gör henne både stolt och glad. Lika roligt är det inte när hon konstaterar att ungdomar i dag inte känner till mer än 25 yrken av de cirka 8 500 som det finns att välja på. Inte undra på att det saknas CNCoperatörer, processtekniker och svetsare, för att nämna några bristyrken inom industrin.
Hur ungdomar ska lockas att välja en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och få upp ögonen för det som bygger Sveriges välfärd – exportindustrin – är en ständigt närvarande fråga inom det råd som finns runt Teknikcollege Uppland.

En som inte behövde övertygas är Josephine Westman som gått ut Teknikcollege på Högbergsskolan i Tierp, en av fem certifierade utbildningsanordnare i Uppland.

– Jag har alltid tyckt om teknik och varit intresserad, säger Josephine Westman.

Med studenten i färskt minne blev hon nyligen fast anställd på Munters och jobbar i dag med kundanpassade beställningslösningar. Hon är första ingången för kunderna och bollar uppdragen med konstruktörerna i företaget. En hel del frågor blir på engelska eftersom beställningarna kommer från hela världen.

– Tidigare hade jag ett halvtidsjobb på en butik i Skärplinge, säger hon. Det är muntrare nu, och hon ångrar inte bytet. Camilla Berglund är personalchef på Tobos tillverkare av “energieffektiva lösningar för luftbehandling”. Hon ser stora vinningar med att företaget finns med i den lokala styrgrupp som påverkar utbildningen, och att det finns tid att lära känna eleverna under praktikperioderna

– De lär känna oss och vi dem. Vid en anställning blir det inga överraskningar.

Även Atlas Copco jobbar nära eleverna på Högbergsskolan. Det är i första hand eleverna som går programmen inom Teknikcollege som får sommarjobb, helgjobb och i förlängningen tillsvidare anställningar.

– Vi har anställt ett tiotal personer sen teknikcollege startade i Tierp, säger Lorraine Lind som är personalchef på Atlas Copco i Tierp och ordförande i Teknikcollege Uppland.

Med tanke på den organisation som byggts upp runt skolformen och de resurser som backar upp låter det lite, och är det också. Lorraine Lind och Camilla Berglund diskuterar hur många elever som går på industriteknikprogrammet just nu. Det pendlar mellan ett fåtal elever upp till fem sex personer per årskull. Det skulle behövas fler.

– Helst skulle vi vilja ha fulla klasser på alla tre programmen som utexaminerades varje läsår, säger Lorraine Lind.

Dit är det långt från dagens nivåer. Camilla Berglund är inne på att ungdomars självförverkligande inte alltid går ihop med industrins behov. Och läget är allvarligt, menar Lorraine Lind.

– Det här bekymret, att vi inte får in tillräckligt med elever, är inget unikt för Uppland. Så är det för hela Sverige. Om vi inte kan säkerställa kompetens kan det i förlängningen leda till att verksamhet flyttas utomlands.
På lördag är det öppet hus på Högbergsskolan.

Text: Erik Leijonhufvud
http://www.uppgang.com/start/industrijatte-vill-ha-mer-elevtryck-4450712.aspx


Dela: facebook twitter