Innovationsrace för unga genier

2018-01-09 | Skåne

Hur vet man om en idé är bra, eller kanske till och med genialisk. Just det fick 60 teknikstuderande gymnasieelever fundera på när Innovationsracet drog i gång på Malmö högskolas innovationsarena Storm. Utmaningen för eleverna, som vanligtvis pluggar på Hässleholms Tekniska Skola och Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, var att presentera en produkt, tjänst eller lösning inför tävlingen Blixtlåset – Svenska Gymnasiemästerskapen för Innovatörer. Genom att få möjlighet att jobba med sina idéer och få professionell feedback hoppas arrangörerna Teknikcollege Skåne och Malmö högskola att eleverna ska stå väl rustade inför tävlingen.

– Innovationsracet är ett sätt att inspirera eleverna och lyfta innovationsarbetet på gymnasiet. När de fått bolla sina idéer med oss här idag hoppas vi att de kan presentera mer ännu vassare bidrag i Blixtlåsets regionfinal. I bästa fall kanske de når hela vägen fram till den nationella prispallen. Det är andra året vi kör racet och vi har gjort en hel del förbättringar sedan förra året. Vi är otroligt glada att kunna göra det här tillsammans med Malmö högskola och deras innovationsgäng. De är riktigt duktiga på innovationsprocessen och att bryta ner den till praktiskt arbete, berättar Johan Ståhl från Teknikcollege.

Arbetet delades upp i fyra stationer där de fick presentera sina idéer ur olika aspekter:

• Först och främst behöver själva problemet definieras, vilket behov ska tillfredsställas (Need)
• Hur ser lösningen ut och hur ska den fungera, vilken teknik ska till exempel användas. Finns det en prototyp att visa upp än? (Approach)
• Hur ser marknaden ut och vilka är konkurrenterna, kan behovet tillfredsställas på annat sätt? (Competition)
• Det är avgörande att kunna presentera sin idé, gärna snabbt och utan att missa helheten. Inför pitchen är det viktigt att planera och öva ordentligt. Det gäller att prestera på topp, chansen kommer kanske inte åter (Pitch)

Eleverna från Hässleholm går första året på Teknikprogrammet. Här går innovation och entreprenörskap som en röd tråd genom hela utbildningen. Eftersom det är obligatoriskt att arbeta med en tävlingsuppgift för Blixtlåset var Innovationsracet en bra injektion i skolarbetet. Sofi Holmgren är lärare inom Entreprenörsskap och innovation:

– Vi börjar förbereda oss för Blixtlåset direkt när terminen startar och delar upp eleverna i lag. Laget ska komma på en uppgift att lösa, uppfinna en produkt och bygga en prototyp. Innovationsracet är en check där de får testa sin idé för första gången och se om de har en vettig lösning. Det var ett bra upplägg att ha stationer för feedback och en mentor som följde med laget hela tiden. Det blev bra diskussioner och efter att de fått feedback kunde mentorn fånga upp frågor och lotsa eleverna vidare. Det var en intensiv halvdag. Det är skönt att fokusera på en sak så länge, det är sällan man hinner det en vanlig skolvecka.

Arbetet avslutades med en gemensam presentation av produkterna och feedback från Malmö högskolas lärare. Just synpunkterna från någon utomstående gav en extra injektion i arbetet och upplevdes som viktigt av eleverna:

– Det var väldigt värdefullt att träffa någon extern för att få nya perspektiv, att någon utifrån bekräftar att idén håller. Det blev tydligt vad som behövdes förbättras och många fick tänka om en extra gång. Nu ska vi arbeta vidare så helheten sitter. Det är inte bara produkten som ska vara bra, du ska kunna presentera den också. Kan du inte förklara vad du menar så kommer ingen annan att förstå. Vi har ganska lång erfarenhet av att jobba med Blixtlåset och det är en schemalagd aktivitet varje vecka. Varje år brukar något av våra bidrag ta sig till riksfinalen så det ingår i uppgiften att ta fram en logotyp, reklamblad och monter också, berättar Sofi Holmgren.

———

Teknikcollege Skåne matchar Skånsk industris framtida kompetensbehov med teknik- och industriutbildningar på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Med över hundra skånska samverkansföretag, industrins parter, Malmö högskola och Lunds tekniska högskola, de offentliga aktörerna och våra certifierade utbildningsanordnare är Teknikcollege Skåne en stark aktör för industrins kompetensförsörjning.

Text: Petter Gustafsson
Bild: Malmö högskola

 

Dela: facebook twitter