Kompetensutveckling och diplomutdelning i plastindustrin

2017-02-13 | Västra Småland

Den 1-2 februari samlades plastbearbetande företag, kommunpolitiker, facket, arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare i Småland för en kreativ diskussion om behovet av kompetensutveckling i plastindustrin.

Teknikcollege Västra Småland arrangerade tillsammans med IKEM ”Plastindustrins kompetensutmaning”. Aktiviteterna började med diskussioner under Polymercentrums diplomutdelning, med 70 gäster, för branschens nya medarbetare. Målet var att ta fram början till en praktisk handlingsplan för att möta behovet av ny kompetens, både på kort och på lång sikt.

Det var väldigt spännande diskussioner och de slutsatser som drogs är både genomförbara redan idag och framåt. Vi är verkligen mycket nöjda med dagarna, konstaterar Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på IKEM.

Dagens andra övningar ledde fram till en lista över kompetensbehov på olika nivåer och förslag på utbildningsanordnare som kan ansvara för olika behov. Dessa listor kommer att sammanställas av IKEM och Teknikcollege och fungera som underlag för vidare strategiskt arbete. Bland annat kommer de på olika sätt framföras till berörda politiker och andra intressenter som har möjlighet att bidra till en ökad kompetensutveckling för plastindustrin.

Under dagen presenterades även en utredning som IKEM initierat för att kartlägga det faktiska kompetensbehovet i plastindustrin. Resultaten bekräftades av såväl företag som utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen. Det råder en enighet om att kompetensbehovet är akut på flera nivåer. Ett av de största behoven är en större kunskap om plastmaterial på samtliga nivåer, såväl hos yrkesarbetare som tjänstemän. För att hålla verksamheterna igång behövs även fler ställare, operatörer och verktygsmakare.

När det gäller ställare och operatörer så genomför Polymercentrum arbetsmarknadsutbildningar som tillfälligt kan täcka behovet. När det gäller utbildningar på gymnasie- och på Yrkeshögskolenivå finns det flera möjliga aktörer. Finns vilja och engagemang hos plastföretagen är Teknikcollege en partner som kan samordna insatserna och jobba för att få in plast inriktning i de olika utbildningarna, förklarar Johanna Arvidsson, Processledare på Teknikcollege Småland.

Ett annat resultat som utredningen pekar på är en stor saknad av en tidigare utbildning i Polymerteknik som Högskolan i Kristianstad drev på 1980- och 90-talet. Det var en högskoleutbildning som både gav ingående kunskaper i polymera material och praktiska kunskaper i bearbetning. En sådan utbildning skulle många gärna se att den kunde återuppstå i modern tappning.

Vi jobbar just nu med en strategi för kompetensutveckling inom våra företag. Dagarnas givande diskussioner samt resultaten från utredningen kommer vi få stor användning för i det fortsatta arbetet, förklarar Greta Hjortzberg.

DIPLOMUTDELNING

Kvällen före kompetensdagen var IKEM medarrangör till den middag med diplomutdelning som Polymercentrum arrangerade för de första kullarna i arbetsmarknadsutbildningarna för ställare och operatörer. Uppåt 40 glada nyexaminerade fick ta emot sina diplom. Utöver diplomen kunde de glädjas åt att de flesta redan hade jobb innan de gått färdigt utbildningen, vilket tydligt visar på det stora behov av ställare och operatörer som plastindustrin har. Med på middagen var också representanter från Arbetsförmedlingen, som är den ansvariga myndigheten för den yrkesinriktade utbildning som inskrivna på Arbetsförmedlingen kan ta del av.

Arbetsmarknadsutbildning, som Ställarskolan, syftar till att rusta en arbetssökande för ett arbete och samtidigt motverka bristsituationer på arbetsmarknaden. Under middagen genomfördes en workshop vid de olika borden med diskussioner kring behov av mer kompetensförsörjning. Resultaten av dessa diskussioner stödjer resultaten av den genomförda kartläggningen och IKEM och Teknikcollege tar med sig workshopresultaten i sitt fortsatta arbete.

Polymercentrum

Polymercentrum Sverige AB är ett neutralt och oberoende kompetenscentrum för alla som vill öka sin kunskap om polymera material. Polymercentrum har sitt säte i Anderstorp – mitt i plastindustrins hjärta och ägs till ca 70 procent av en intresseförening, som består av plastbearbetande företag. Resterande ca 30 procent ägs av leverantörer och kunder till plastindustrin. Förutom att erbjuda Sveriges mest kompletta kursprogram inom plastområdet fungerar Polymercentrum som en resurs för högskolor, forskningsinstitut och yrkeshögskolor. Polymercentrum samarbetar även med branschorganisationer och externa konsulter med gedigen branschkompetens. IKEM finns representerade i Polymercentrums styrelse. Polymercentrum leder också IKEM:s utvecklingsarbete för plastbearbetningskompetens inom ramen för branschvalideringsmodellen Processteknik Bas, en del av svensk Industrivalidering.
Dela: facebook twitter