LEAN i skolan – en statusuppdatering

2019-02-20 | #SKM,Nationella nyheter


Lean är en väl etablerad metod för verksamhetsutveckling. Fokus är att skapa maximalt kundvärde av de resurser man har. Industrirådet och många samverkansföretag inom Teknikcollege har lyft vikten av att inkludera LEAN i utbildningarna. Därför är det idag ett viktigt temaområde inom Teknikcolleges utvecklingsprojekt Status, kvalitet och matchning. I dagsläget arbetar fyra grupper av lärare parallellt i projektet.

LEAN i skolan

Målet är att ge eleverna en förståelse för LEANs bakomliggande tankesätt och principer och utveckla en modell där elever arbetar tillsammans med läraren enligt LEAN-principerna. Nu är arbetsgrupperna inne i nästa fas i sitt arbete och ansvarig temaledare Günter Sand (Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium) är nöjd med utvecklingen i projektet:

– Senaste tiden har vi genomfört fyra träffar med arbetsgrupperna som består av totalt 48 deltagare. Vi har arbetat vidare med vårt LEAN-spel där fokus har legat på standardisering och hur vi kan eliminera slöseri. Grupperna har i praktiska övningar försetts med bra och mindre bra instruktioner och sedan fått i uppgift att hitta ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Dåliga instruktioner är alltså en del av spelet, berättar Günter Sand.

Precis så man jobbar i industrin

Resultatet har blivit att deltagarna skapat en gemensam instruktion. På så sätt har man gjort sig av med överflödig information och sådant som stannar upp. Precis så arbetar man i industrin.

Framöver vill Günter få till ett bra lärarnätverk där deltagarna, som kommer från olika skolor, delar erfarenheter kring arbete med LEAN med varandra:

– Nästa praktiska uppgift blir att arbeta med effektiva flödesschema. När vi ses igen ska de få rädda ett företag som riskerar konkurs. Ett mycket bra sätt att omsätta teori i praktik, avslutar Günter.Dela: facebook twitter