Mehedeskolan satsar på matte och NO

2017-11-17 | Uppland

Mehedeskolan i Mehedeby i Tierps kommun är en F-6-skola som satsar på matematik och NO-ämnen. Lena Ericsson, NTA-lärare och eldsjäl, bygger tillsammans med rektor Karin Herbertsson och övriga kolleger inom både förskolan och grundskolan upp en gedigen verksamhet med specialisering på matematik och NO-ämnena och där även övriga ämnen inkluderas i deras upplägg.

Som ett led i de mål den lokala styrgruppen för Tc Högbergsskolan i Tierp satt upp för ett närmare samarbete med grundskolan, hölls det senaste styrgruppsmötet på Mehedeskolan. Styrgruppen, som bokstavligen satte sig i skolbänkarna igen, fick en grundlig presentation av skolans arbete och en rundvandring i verksamheten.

– Eleverna känner sig hedrade av att styrgruppen besöker deras skola, säger Lena Ericsson dagen efter styrgruppsmötet.

Samverkansföretagen för Tc Uppland ser ett stort värde i att regionen arbetar allt längre ner i åldrarna för att intressera fler elever för naturvetenskap och teknik. Detta för att arbeta för Tc Upplands vision:

”Teknikutbildning i världsklass från förskola till och med högskola för världsledande företag”

Lena Ericsson, NTA-lärare och eldsjäl på Mehedeskolan i Tierps kommun.
Dela: facebook twitter