Nu är vi en ideell förening

2018-12-17 | Östergötland

Teknikcollege Östergötland har en bra och stabil grund i regional samverkan med bland annat kommunala samverkansavtal för både gymnasium och vuxenutbildning. Nu under hösten har de tagit det steget längre genom att bilda en ideell förening.

En av orsakerna är att det går att söka pengar inom regionala stödfunktioner för intresseorganisationer vilket då kräver att man är en formell organisation med organisationsnummer och bankkonto. Valet att skapa en ideell förening för att kunna dra nytta av detta var då klart för Tc Östergötland. 

Den befintliga regionala styrgruppen utger medlemmarna i föreningen och styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Föreningsmöten sammanfaller med ordinarie styrgruppsmöten, därför är det en smidig övergång som inte kräver vare sig nya möten eller ny organisation.

Om någon annan region går i samma tankar så kontakta gärna Tc Östergötlands processledare som kan dela med sig av de lärdomar som har tillkommit på vägen.

Bildtext: Annika Franzén är ordförande för den regionala styrgruppen i Teknikcollege Östergötland och även ordförande för den ideella föreningen.

Dela: facebook twitter