Svenska teknik- och industriföretag är en stor del av vår samhällsutveckling. Inom dessa företag finns en mängd kreativa och spännande jobb, både i Sverige och utomlands. Sverige står inför en stor utmaning att fylla behovet av medarbetare med kvalificerad industrirelevant utbildning.

1/3 i pension

Fram till år 2025 går 32 % av de som idag arbetar inom teknik- och industribranschen i pension. Samtidigt utvecklas den svenska marknaden globalt. Med en global marknad ställs höga krav på kompetensförsörjningen till svenska företag. I takt med en mer avancerad produktion ökar behovet av kvalificerade medarbetare, både tekniker och ingenjörer.

Ny arbetsstruktur kräver nya medarbetare

Utbildningsbakgrunden för medarbetare i industrin har över tid förskjutits mer och mer mot minst treårig gymnasieutbildning och längre eftergymnasial utbildning. Industrin utvecklas ständigt. Kompetensen till och inom branschen måste utvecklas i samma takt. Arbetsuppgifter och ansvarsområden kräver generellt sett bredare kompetenser. Företagen söker därför anställda som har en bred teknisk utbildning med både teoretiska och praktiska kunskaper.

“Företagen söker anställda som har en bred teknisk utbildning”.
Inslaget av datorer

Inslaget av datorer är slående inom nästan all tillverkning idag. Maskinparker är i stor utsträckning datorstyrda. Medan maskinoperatören ofta är programmeringskunnig bevakar och styr processoperatören arbetet via datorer i kontrollrummet. Vi ser även nya organisationskulturer som ofta grundas på en arbetsstruktur med självstyrande grupper.

Vill du veta mer? Se filmen nedan