Teknikcollege Örebro län är ett samarbete med Region Örebro län och samtliga kommuner i länet, Örebro, Kumla, Hallsberg, Askersund, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg, Laxå samt Nora.

Välkommen till Örebro län

Teknikcollege Örebro län är Sveriges första Teknikcollegregion och certifierades för första gången 2006. I dagsläget är fem utbildningsanordnare certifierade i samverkan med ungefär 70 företag. Teknikcollege Örebro län har en nära samverkan genom hela utbildningstrappan, från att öka teknikintresset för barn och ungdomar till gymnasiet, yrkesvux, YH och Örebro universitet. Teknikcollege Örebro län är en av få regioner som har en ungdomsinformatör anställd.

Regional ordförande: Lorraine Lind, Atlas Copco

Regional processledare: Kristian Måsén

På gång i Örebro

Kompetenshjulet – en modell för strategisk kompetensförsörjning
Mellan oktober 2016 och februari 2018 bedrev Teknikcollege Örebro län ett ESF projektet SMART industri tillsammans med fyra andra län i mellan Sverige. Projekten var inriktade på kompetensförsörjning inom industrin med olika angreppssätt på frågan.

Målet med ESF projektet var att öka företagens beställarkompetens gentemot utbildningsväsendet samt andra inblandade aktörer som ska leda till bättre och träffsäkrare dialog inom Teknikcolleges styrgrupper.

Fokus för Teknikcollege Örebro läns projekt var att tillsammans med industriföretagen ta fram en enkel arbetsmodell för hur arbetsgivare på ett strukturerat sätt kan arbeta med yrkesrollsbeskrivningar som en del av den strategiska kompetensförsörjningen. Modellen som tagits fram är generell och kan användas branschoberoende i arbetet med kompetensförsörjning.

Läs mer här.

FILMER: MÖT TEKNIKCOLLEGEFÖRETAGEN I BERGSLAGEN

Läs mer om filmerna under fliken “regionala nyheter”, du kan även kolla på filmerna (textade) på Teknikcollege Örebro läns youtube kanal.

 

Dags för gymnasieval

Utbildningar i Örebro län

Välkommen till Örebro län

Kontakt: Kristian Måsén, processledare
Mobil: 0765-515224
E-post:

Facebook