Idag finns det nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare runt om i hela Sverige. Alla med sin egen inriktning och specialitet. Det som binder dem samman är den kvalitet som kännetecknar Teknikcollege.

senaste nytt
i korthet

Östra Småland får finansiellt stöd av Tillväxtverket

20 Okt - 2017
I slutet av 2016 beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att i ett projekt underlätta för samverkan mellan utbildning och svensk industri. Syftet med […]

Norrbotten får finansiellt stöd av Tillväxtverket

19 Okt - 2017
I slutet av 2016 beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att i ett projekt underlätta för samverkan mellan utbildning och svensk industri. Syftet med […]

Halland får finansiellt stöd av Tillväxtverket

18 Okt - 2017
I slutet av 2016 beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att i ett projekt underlätta för samverkan mellan utbildning och svensk industri. Syftet med […]