Idag finns det nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare runt om i hela Sverige. Alla med sin egen inriktning och specialitet. Det som binder dem samman är den kvalitet som kännetecknar Teknikcollege.

senaste nytt
i korthet

18 maj genomfördes  Teknikspåret på Produktionsmässorna i Jönköping, där högstadiets elever får inblick i teknikbranschen.

21 Maj - 2018
Tillsammans öppnade  vi dörrarna för 400 åttondeklassare från Jönköpings län – Sveriges främsta industriregion!  Dagen var ett samarbete mellan Produktionsmässorna på Elmia, Skärteknikcentrum och tre Teknikcollege […]

Återcertifiering för Teknikcollege Fyrbodal klar – HURRA!!

21 Maj - 2018
I slutet på april fick vi det fina beslutet från Industrirådet som har glädjen att meddela att RTS styrelse har beslutat att godkänna ansökan om […]

Educrate tävlar i SM

14 Maj - 2018
Några frågor till EduCrate från Boden som tävlar i SM i ung företagsamhet Presentera er, vilka är ni? Vi heter Mikael och Karl, och vi […]