Idag finns det nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare runt om i hela Sverige. Alla med sin egen inriktning och specialitet. Det som binder dem samman är den kvalitet som kännetecknar Teknikcollege.

senaste nytt
i korthet

Härnösand avslutar läsåret med fantastiska siffror

21 Jun - 2017
I senaste nyhetsbrevet från Teknikcollege Södra Norrland och Härnösand har men lagt fokus på att lyfta fram alla fantastiska avgångselever. Den gångna veckan har det […]

35 miljoner till Teknikcollege

19 Jun - 2017
Under hösten 2016 gick svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) ut med en utlysningen “Underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad Yrkesutbildning”. I juni kom det glädjande […]

Film: Livsmedelsföretagen – framtidsvalet

13 Jun - 2017
Du vet väl att mat också är teknik? Var med och gör världen lite godare – välj en industrirelevant utbildning.