Idag finns det nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare runt om i hela Sverige. Alla med sin egen inriktning och specialitet. Det som binder dem samman är den kvalitet som kännetecknar Teknikcollege.

senaste nytt
i korthet

TC-samordnaren – en viktig resurs för lokal förankring

22 feb - 2019
Senast terminsstart hösten 2019 ska varje skola inom Teknikcollege i Skåne ha en lokal samordnare. Beslutet fattades av Teknikcollege Skånes regionala styrgrupp under hösten 2018. […]

VR-upplevelse för ökad attraktionskraft

20 feb - 2019
Det kan vara svårt för en femtonåring att förstå vad ett industriyrke egentligen innebär. Nu utvecklar Teknikcollege en virtuell upplevelse för mässor och events inom […]

Validering av industrikompetens ger ökad konkurrenskraft

20 feb - 2019
Genom att validera sin kompetens kan medarbetare, elever och individer med odokumenterad arbetslivserfarenhet få papper på vad de faktiskt kan. Det ökar deras tillgänglighet för […]