Idag finns det nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare runt om i hela Sverige. Alla med sin egen inriktning och specialitet. Det som binder dem samman är den kvalitet som kännetecknar Teknikcollege.

senaste nytt
i korthet

Fullsatta program inom industri och teknik

19 Okt - 2018
  Samverkan belyser kompetensbehovet På Västerhöjd har en ny inriktning i Produktionsteknik startats. Kursinnehållet har utformats genom att företag, Högskolan i Skövde och utbildningsanordnare i […]

PRAO för Teknikcollegelärarna

12 Okt - 2018
  PRAO för Teknikcollegelärarna – ny aktivitet på Östergötlands Länsstudiedag den 4 oktober.   Teknikcollege kampanjdag den 4 oktober sammanföll i år med Östergötlands Länsstudiedag. […]

Arbetsmarknadsdag på Fyrisskolan

09 Okt - 2018
På Fyrisskolan i Uppsala arrangerades en arbetsmarknadsdag den 4 oktober för NA- och TE-studenterna. Ett tiotal samverkansföretag samt Uppsala universitet ställde upp och presenterade sina företag […]