Samarbete RLA och Fyrisskolan

2017-03-10 | Uppland

För att tydligare kunna se länken mellan natur/teknikutbildning och globala samhällsfrågor som t.ex. mänskliga rättigheter och fred har ett samarbete mellan Right Livelihood och Teknikcollege utvecklats under ca. ett år med diverse arrangemang och initiativ.

Som ytterligare ett steg i sitt samarbete har pilotskolan Fyrisskolan i Uppsala fått ta del av utställningen who cares! som uppmanar till förändring, samt en workshop för lärare inom olika ämnen där syftet var att synliggöra de faktorer som ligger till grund för positiv samhällsförändring och tydliggöra länken mellan natur och teknik och globala samhällsfrågor. Workshopen var även tydligt sammankopplad med målen från Agenda 2030.

Deltagarna fick en ökad förståelse för bredden av potentiella arbetsområden för studenterna och hur de kan använda sin utbildning även i mindre omtalade sammanhang inom natur och teknikvärlden, som t.ex. mänskliga rättigheter eller jämställdhet. Eftersom dessa frågor inte endast är för politiker framhävdes vikten av olika yrkesbakgrunder för att lösa de faktiska problemen.

Den andra mars kommer en hel temadag för eleverna att hållas där olika inspirationsföreläsningar förhoppningsvis ger nya perspektiv och infallsvinklar på karriärmöjligheter. Bland dessa föreläsningar kommer Right Livelihood hålla en liknande workshop som tidigare hållits för lärarna där syftet är att engagera och motivera eleverna till att arbeta med stora samhällsproblem genom konkreta exempel från deras pristagare.

Text och bild: Right Livelihood och Fyrisskolan.


Dela: facebook twitter