Framtidens utmaningar kommer att lösas med innovationer och ny teknik. Teknikcollege Skåne kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och yrkeshögskolan – alltid i nära samarbete med näringslivet. Det ger dig en utbildning med fler studiebesök och föreläsningar från företag i aktuella branscher, utbildade APL-handledare, diplompoäng och skarpa företagsprojekt. Du får helt enkelt en utbildning med plusmeny när du väljer ett program certifierat av Teknikcollege, och en snabbfil till arbetsmarknaden.

Välkommen till Skåne


Plugga på ett skånskt Teknikcollege  |  Prenumerera på vårt nyhetsbrev  |  Vårt senaste nyhetsbrev


Hässleholmsskolor certifierade inom Teknikcollege

Samordnare för Teknikcollege Hässleholm, rektor för Yrkeshögskolan Syd och biträdande rektorer på Jacobsskolan och Hässleholms Tekniska skola har tillsammans, under ca ett års tid, arbetat fram en aktivitetsplan med över fyrtio olika aktiviteter. Syftat är att skapa förutsättningar för företag och utbildningar att arbeta närmare varandra för att förbereda eleverna för yrkeslivet och/eller för vidare studier samt att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Aktivitetsplanen handlar också om att utveckla en röd tekniktråd från åk 5 till gymnasiet för att öka intresset för industritekniska utbildningar. En målsättning är att eleverna ska känna att gymnasiet är är en tre år lång anställningsintervju och kvalitén i utbildningarna ska stärkas av näringslivets medverkan. Eleverna ska kunna arbeta med olika företagsprojekt som är ämnes- och programöverskridande, och lärarna ska ges möjlighet till löpande fortbildning. Hässleholms kommun och näringslivet har tillsammans arbetat med en certifiering av utbildningarna. Detta kommer att bidra till den regionala arbetsmarknadens behov av kompetens. Teknikcollege Hässleholm har en lokal styrgrupp med representanter från utbildning, kommun, arbetsgivare- och branschorganisationer samt näringslivet.

På presskonferensen uttryckte politikerna att det är en seger att vi blivit certifierade och att våra ungdomar nu kan få en plusmeny på sina utbildningar.

De utbildningar som Teknikcollege Hässleholm innefattar är:

Jacobsskolan: El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet.
Hässleholms Tekniska skola: Teknikprogrammet och Teknikprogrammets fjärde år (TE4).
Yrkeshögskolan Syd: Automationsingenjör, Elingenjör och Elkraftsingenjör.


Handledarutbildning med Teknikcollege Skåne

Vi vet att teori och praktik är en oslagbar kombination för att skapa attraktiv och anställningsbar arbetskraft. Därför är Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasiet och Lärande i arbete (LIA) på yrkeshögskolorna en central del av vårt kvalitetsarbete. En av de viktigaste faktorerna för att säkra en trygg och lärorik tid inom APL eller LIA är därför att det finns engagerade och välutbildade handledare hos våra samverkansföretag.

Teknikcollege har utvecklat en helt ny nationell handledarutbildning i samverkan med referenshandledare och ämnesexperter. Utbildningen är branschspecifik för industrin och omfattar två pass om vardera fyra timmar. Läs mer om utbildningen här >

Teknikcollege Skåne arrangerar löpande handledarutbildningar i Skåne, vill ni vara med? Kontakta oss för mer information.


Teknikcollege Skåne finns till för att matcha skånsk industris framtida kompetensbehov inom teknikområdet. Med trehundra samverkansföretag, Industrins parter, Malmö universitet och Lunds tekniska högskola, de offentliga aktörerna och våra certifierade utbildningsanordnare är Teknikcollege Skåne en stark aktör för industrins kompetensförsörjning. Teknikcollege Skåne erbjuder idag certifierade utbildningar i Malmö, Helsingborg, Eslöv, Landskrona, Trelleborg och Hässleholm.

 


Vill du plugga på ett skånskt Teknikcollege?

Just nu finns det möjlighet att plugga på följande gymnasieprogram som är certifierade av Teknikcollege Skåne på dessa orter.

Eslöv

Teknikprogrammet: Teknikvetenskap

Helsingborg

• Industritekniska programmet: Svetsteknik, Produkt- och maskinteknik
• Teknikprogrammet: Teknikvetenskap, Design- och produktutveckling, Informations- och medieteknikSamhällsbyggande och miljö
• Teknikprogrammets fjärde år (TE4): Design- och produktutveckling, Mjukvarudesign

Landskrona

• Teknikprogrammet: Teknikvetenskap

Hässleholm

• El- och energiprogrammet: Data- och kommunikationsteknik, Elteknik
• Industritekniska programmet: Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik
• Teknikprogrammet: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö, Teknikvetenskap
• Teknikprogrammets fjärde år (TE4): Design och produktutveckling, Produktionsteknik, Samhällsbyggande

Trelleborg

• Industritekniska programmet: Svetsteknik, licenssvetsning
• Teknikprogrammet: Design och produktutveckling

Just nu finns det möjlighet att plugga på följande yrkesutbildningar som är certifierade av Teknikcollege Skåne på dessa orter.

Hässleholm

Automationsingenjör, Elingenjör – Elkonstruktör, Elkraftsingenjör

Trelleborg

Svets, Svets lärling, Svets SFI, VVS Rörsvets

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Teknikcollege Skåne drivs av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

 

Utbildningar i Skåne

Välkommen till Skåne

Kontakt

Carina Lengbrant Malmberg
Regional processledare Teknikcollege Skåne
Mobil: 0725- 93 05 86
E-post: carina.lengbrantmalmberg@skane.se


Logotyp Teknikcollege Skåne

Hämta som filformat jpeg, eps, pdf och png

Samverkansföretag i Skåne

”Teknikcollege är ett mycket bra verktyg som rätt använt ger samtliga parter mervärde i form av anpassade utbildningar, förbättrat samarbete mellan skola och näringsliv, goda nätverk och en bra kvalitetssäkring. Sen får vi större chans att säkerställa rekryteringen av våra framtida medarbetare.” – Ebbe Johansson, Vd Waco Jonsereds AB”

Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning ger vinster – för alla

För er som enskilt företag är vinsterna med Teknikcollege många. Förutom möjligheten att styra utbildningar så att de motsvarar ert framtida behov av kompetens, öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare. Många samverkande företag vittnar om förenklade och förkortade rekryteringsprocesser. Samtidigt ser ni till att utbildningskvaliteten höjs för Sveriges framtida kompetensförsörjning.

Påverka utifrån ditt företags möjligheter

Idag finns 25 regioner med över 3000 samverkansföretag över hela Sverige. Inom varje region finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper där näringslivet är i majoritet. Det innebär att näringslivet är med och påverkar såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll. Ett engagemang inom Teknikcollege kan se ut på olika sätt beroende på företagets storlek och vilka resurser som finns. Eftersom det går att delta i både stort och smått kan alla medverka. Ett företag kan samverka med utbildningsanordnare genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från verkligheten. Företag kan också delta genom representation i regional eller lokal styrgrupp eller genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb. Vinsterna är många!

Branschspecifik handledarutbildning

Teknikcollege har tagit fram och utvecklat en egen nationell och branschspecifik handledarutbildning för samverkansföretagen inom Teknikcollege.


Vi har valt att samarbeta med Teknikcollege Skåne

Sidan är under uppdatering och just nu visas ett urval av Skånes cirka 300 samverkansföretag.


BackerFaivele Transport
Herman Andersson Plåt AB
Haldex

Herrströms MekaniskaHässlemekano

Hörby Bruk AB

Höörs Plåt


Industridesigner

IUC Syd


Levins Elektriska AB

Ljungqvist & Blomberg Plåtslageri
Microbas
MovomechNordens EL AB
Nordic plastic group
NovaStream
NMP Lego
One

Oresund Heavy Industry
Palmstaden innebandy
Pamako AB
Paroc
Plåtmekano i Trelleborg AB
Plåtspecialisten

Power heat
Printhuset Electra
Qloss
QSI
Ramtek

Rejlers
Reppu Svets & Montage AB

Rostfria Svetsmontage
RUBN
Safeaero i Trelleborg AB
Sandvik SRP AB
Sibbhultsverken
Silver-Weibull
Snapphanetruck
Stadsbyggnadsförvaltningen
Strongpoint
Strukton Rail AB
SVB
Swebend
Swemaint

Svedala Mekaniska SWEMEK
Swepart Transmission AB
Swerock
Systemtext
Söderslätts Port och Smide AB
TA Mark AB/Fibex
Tekniska förvaltningen Hässleholm
Temahallen
Thage

TIBAB
TMG Öresund
Transformator service
Trelleborg Industri AB
TreMek
VA Automotive
Vattenfall
VEAB
Virtuell Design
Vittsjö mekaniska
Värmebaronen
ÅF
Åke Eriksson o son
Östra göinge
Östra torp