Skånska insikter i den Smarta Fabriken

2017-11-30 | Skåne

Det talas mycket om Industri 4.0 – den fjärde industrirevolutionen. Fortfarande är det svårt att förstå hur omfattande effekterna av den kommer att bli. En sak är dock säker, ny teknologi kommer att innebära dramatiska förändringar för morgondagens industri. I framtiden kommer produktion att ske i supereffektiva smarta fabriker, helt digitaliserade och automatiserade, där robotar sköter jobbet. Många tror att produktionen kan återvända till högteknologiska länder som Sverige från låglöneländer som Kina och Vietnam. Samtidigt är det en mardröm för små och medelstora industriföretag som känner att de missar digitaliseringståget. Kommer de någonsin att hinna ikapp.

För de stora industribolagen är Industri 4.0 redan verklighet. De inser också att framtidens medarbetare kommer att behöva en helt annan typ av kunskap och erfarenhet än idag. Industrirevolutionen innebär en ny, enorm kompetensutmaning. En utmaning som skola och näringsliv måste möta tillsammans. Å andra sidan kommer ny, spännande teknik säkert göra industrijobben attraktiva för unga igen.

Smarta Fabriker för framtidens kompetensförsörjning

Projektet Smarta Fabriker är ett samarbete mellan skola och näringsliv och en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Smarta fabriker är ett resultat av ett gigantiskt samarbete där 50 företag har bidragit med komponenter och kompetens. Företagen har bland annat handlett 80 studerande från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasiet som lagt 21 000 timmar under våren 2017. Initiativtagare är utbildningsföretaget Göteborgs Tekniska College (GTC) och med Västra Götalandsregionen som huvudfinansiär. I projektet har studenterna byggt en modern minifabrik i inspirations- och utbildningssyfte. Johan Bengtsson arbetar på GTC och är projektledare för Smarta Fabriker:

– Vi har byggt upp en demonstrator, en minifabrik helt enkelt, med två automatiserade produktionsflöden. Tanken är att man ska kunna prova på alla de buzzwords som ofta förknippas med Industri 4.0. Artificiell intelligens, virtuell verklighet, kollaborativa robotar och digitala kopior till exempel. Under två timmar kan man helt enkelt kolla och testa hur en smart fabrik fungerar, berättar Johan.

Skolan och näringsliv måste möta utmaningen tillsammans

Upplevelsen är viktig, att få känna och testa. Lika viktig är dialogen och att hantera frågorna som dyker upp. Ett vanligt upplägg är att skolklasser eller en grupp lärare och företagare besöker och provar på i fabriken. Sedan får de diskutera hur utvecklingen påverkar deras verklighet och framtid.

– Ett av våra mål är att skapa diskussion kring digitalisering och inspirera till samverkan mellan skola och näringsliv. Utvecklingen går galet fort. Alla de teknologier som talats om i flera år är här nu. Det är svårt för skolan att hålla sig uppdaterad, men det gäller även företagen. Det bästa sättet att hålla takten är jobba ihop och göra skarpa projekt tillsammans. Företagen behöver en struktur för samverkan, och det är precis det Teknikcolleges samverkanskoncept erbjuder. Det ska vara enkelt för industrin att engagera sig i skolan.

Alla pratar kompetensförsörjning, få gör något

GTC har flera liknande projekt bakom sig och har utvecklat en fingertoppskänsla för hur man får företagen att engagera sig i skolan. De flesta i näringslivet känner redan att de inte hinner med sitt jobb. Hur ska de samtidigt klara av att samverka med skolan:

– Det gäller att veta hur mycket man ska pusha, vad man har att erbjuda och vad man kan begära av företagen i form engagemang. De har redan fullt upp. Alla pratar kompetensförsörjning, men få gör faktiskt något. Ingen orkar ta tag i det ordentligt. Vi vet att vi, med projekt som Smarta Fabriker, skapar anställningsbarhet. I samtal med industrin, högskolan och tidigare elever får vi bekräftelse på att det vi gör är bra, berättar Johan.

Smarta Fabriker kommer att visas upp i Skövde, på Universeum samt Underhållsmässan i Göteborg, och sedan återvänder den hem till Lindholmen.

– Alla är välkomna att besöka oss när vi är ute och visar upp fabriken. Planen är att vi ska vara tillbaka på Lindholmen i Göteborg april 2018. Då kommer vi återigen att ha ett workshopprogram för grupper som vill boka in sig, t ex skolklasser eller lokala team med lärare och företag. Perfekt för till exempel Teknikcollegeregioner som vill hitta nya sätt att samarbeta kring Industi 4.0. Från början fanns finansiering för att hålla projektet levande under 2018, nu har vi glädjande nog fått ytterligare tre års finansiering, berättar Johan.

Workshop för dialog och samverkan

Konceptet med Smarta Fabrikers workshop har redan testats, bland annat av en grupp skol- och näringslivsrepresentanter från Teknikcollege Skåne. Carina Lengbrant Malmberg är processledare i regionen:

– Vi var en grupp från Skåne som besökte Smarta Fabriker. Det var jätteintressant och ett bra upplägg för oss. Vi började med att ladda ner en app till mobilen som styr hela fabriken. Steg för steg tillverkar du produkten med hjälp av olika digitaliserade processer. Du kan hela tiden följa tillverkningsprocessen i mobilen, få felmeddelanden och åtgärda produktionsproblem. Det väcker också en massa frågor som vi kunde diskutera tillsammans. Vilken kompetens kommer egentligen att behövas i framtidens industri, behöver man vara utbildad reparatör eller räcker det att ha instruktionerna i mobilen? Behövs hantverket i framtiden? Helt klart kommer många ingenjörer att behöva både bredda och fördjupa av sin kompetens kring digitalisering. Det är en ny värld som vi måste förhålla oss till vad gäller kompetensförsörjning. Samtidigt är det en väldigt rolig och inspirerande värld att få inblick i. Så här kommer det att se ut i framtiden. En smart fabrik är en attraktiv fabrik. Jag tror det kommer att lockar fler unga till framtidens arbetsplatser inom industrin.

Presentationsfilm Smarta Fabriker:

 


Teknikcollege Skåne matchar Skånsk industris framtida kompetensbehov med teknik- och industriutbildningar på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Med över hundra skånska samverkansföretag, industrins parter, Malmö högskola och Lunds tekniska högskola, de offentliga aktörerna och våra certifierade utbildningsanordnare är Teknikcollege Skåne en stark aktör för industrins kompetensförsörjning.

Text: Petter Gustafsson
Bild: Smarta Fabriker

 

Dela: facebook twitter