Skarpa projekt för Bergagymnasiets teknikelever

2018-04-16 | Skåne

 

Nerverna gör sig påminda när Johan Ayaz, Frank Lotfi och Farhad Yaghoubi ställer sig framför publiken i Salliushuset i Eslöv. De pluggar på Teknikprogrammet vid Bergagymnasiet i Eslöv och står på tur att redovisa sitt projektarbete för uppdragsgivaren Orkla Food. Under sin APL, eller arbetsplatsförlagt lärande som det heter egentligen, har de tillbringat fyra veckor med att kartlägga och analysera svinnet i olika tillverkningsprocesser i livsmedelsfabriken. Ett par smarta lösningar har de också hittat, som kan spara hundratusentals kronor för uppdragsgivaren.

– Det är lite nervöst nu men det känns bra. Vi är nöjda med våra resultat och hoppas vår handledare också är det säger Johan Ayaz.

Totalt ska sex grupper från årskurs 2 på Teknikprogrammet redovisa sina projektarbeten för sina respektive företag. Här finns bland annat livsmedelsföretag som Orkla representerade, men också mekaniska verkstäder, underleverantörer till fordonsindustrin och tillverkare av byggmaterial.

Presentationen går bra. Genom att följa tillverkningsprocesserna på nära håll har de hittat förbättringspunkter och beräknat omfång och kostnader för spillet. De har bland annat haft nytta av metoden PDCA, som står för Plan (planera), Do (Genomföra), Check (Kontrollera) och Act (Agera), som de läst om i skolan. Det är ett enkel och populärt sätt att analysera och utveckla olika processer. Handledaren Jörgen Persson arbetar som förbättringsledare på Orkla Foods och är nöjd med elevernas insats:

– Vi har stort fokus på just spill och eleverna har gjort ett bra jobb. Flera av förslagen kommer att genomföras när vi ser över de olika produktionsprocesserna. Vi tycker det är viktigt att öppna upp vår verksamhet för den här typen av samarbeten. Vi tar gärna emot eleverna och handleder dem under deras APL, det tjänar både vi och skolan på. Och eleverna får erfarenhet av hur arbetslivet ser ut.

 

Mathias Magnusson och Frank Helmer

Mathias Magnusson och Frank Helmer

 

Det är inte alla teknikprogram som inkluderar APL i utbildningen, det är inget krav från Skolverket. Det är dock en förutsättning för att kunna bli certifierad av Teknikcollege. Att få lära och prova på i riktiga arbetsmiljöer ger både praktisk kunskap och social erfarenhet, två faktorer som är viktiga för att öka anställningsbarheten hos eleverna.

– Kontakten med näringslivet är ovärderlig. Den erfarenheten kan vi aldrig ge dem i skolan. De företag som engagerar sig har goda möjligheter att påverka innehållet i utbildningen och har ofta ett bra nätverk av unga kandidater vid nyrekrytering, säger Mathias Magnusson som tillsammans med Frank Helmer är ansvariga lärare för Bergagymnasiets Teknikprogram.

Killarna som just presenterat sitt arbete har tagit ett steg närmare arbetslivet. Frank Lofti är nöjd med sin tid hos Orkla, mycket tack vare en engagerad handledare:

– Det har varit kul att jobba med Jörgen. Han har lärt oss mycket om planering, processerna och hur viktigt det är med kostnadseffektivitet. Det är lärorikt och kul att se hur allt funkar i verkligheten. Vi kunde använda metoder som vi läst oss till i skolan, men också testa helt nya som används inom företaget. Det är spännande att få jobba med problemlösning på riktigt.

Trots stora chanser att gå direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet vill alla tre fortsätta plugga efter studenten. Det är ingen tvekan om vad de drömmer om. Innan det är dags att hitta drömjobbet är de helt inställda på att skaffa sig en civilingenjörsexamen.

Företagen som deltog i presentationen av APL-projekten var: Hörby Bruk, Knorr-Bremse, Saint-Gobain Sekurit, Orkla Foods, RI Svarvare och Kramp.


Teknikcollege Skåne matchar Skånsk industris framtida kompetensbehov med teknik- och industriutbildningar på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Med över hundra skånska samverkansföretag, industrins parter, Malmö universitet och Lunds tekniska högskola, de offentliga aktörerna och våra certifierade utbildningsanordnare är Teknikcollege Skåne en stark aktör för industrins kompetensförsörjning.

Text och foto: Petter Gustafsson

 

Dela: facebook twitter