Regionen kännetecknas av en utvecklad samverkan mellan skolor och näringsliv där engagerade företag medverkar aktivt med bl.a. verklighetsanknutna projekt.

Välkommen till Södra Norrland

Teknikcollege Södra Norrland är ett forum där kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge samverkar med företag och utbildningsanordnare för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar i regionen.

Regionen kännetecknas av en utvecklad samverkan mellan skolor och näringsliv där engagerade företag medverkar aktivt med bl.a. verklighetsanknutna projekt.

Här nedan kan du se en film där studenter från regionen berättar om Teknikcollege (kan du inte se filmen, kontakta processledare)

Utbildningar i Södra Norrland

Välkommen till Södra Norrland

Kontakt: kommer uppdateras inom kort

Facebook