I regionen finns det 600 teknik- och industriföretag som ger jobb åt 15 000 personer och 75 procent av dessa jobb är i en internationell miljö. Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft.

Välkommen till Södra Vätterbygden

Senaste nyhetsbrevet från Södra Vätterbygden
Nyhetsbrev Södra Vätterbygden

Teknikcollege Södra Vätterbygden är ett samarbete mellan kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö.

I regionen finns det 600 teknik- och industriföretag som ger jobb åt 15 000 personer och 75 procent av dessa jobb är i en internationell miljö. Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft. Företagen i vår region har en nyckelroll i utbildningen. Genom att ha ett gott samarbete och nära relationer med regionens företag och organisationer, får elever och studenter den senaste kunskapen inom teknik och industribranschen.

Förutom företag i regionen ingår Teknikföretagen, IF Metall och Jönköpings Tekniska Högskola i samarbetet. Utbildningsanordnare är Bäckadalsgymnasiet i Jönköping och Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd.

VAD ÄR TEKNIKCOLLEGE

VAR FINNS VÅRA UTBILDNINGAR

Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd

Fenix gymnasium har ett unikt arbetssätt med starka kopplingar till näringslivet och ett flertal högskolor. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet, eller plugga vidare, kommer dina kunskaper samt personliga förmågor väga in lika mycket.

Därför har vi jobbat intensivt med att utveckla en pedagogisk plattform som tar hänsyn till både vad du kan och vem du är. Det handlar om hur vi arbetar för att var och en ska uppnå en god måluppfyllelse.

Bäckadalsgymnasiet, Jönköping

Bäckadalsgymnasiet är den yngsta gymnasieskolan i Jönköpings kommun. Vi startade vår verksamhet 1988. Sedan start har vi varit en skola där fokus har legat på yrkesutbildning, men som även hela tiden haft inslag av högskoleförberedande gymnasieutbildning.

För att uppnå vår vision vill vi också konkretisera de värden vi vill stå för. Därför har vi utformat ett värdegrundsdokument för Bäckadalsgymnasiet. I detta dokument finns även konkretiseringen av värdena, nämligen skolans gemensamma ordningsregler och klassrumsregler.

I sammanfattning är vår värdegrund att vi vill stå för: ”En vänlig tydlighet med höga förväntningar och delaktighet”.

Erik Dahlbergsymnasiet, Jönköping

När du väljer vårt Teknikprogram har du valt ett högskoleförberedande program och efter utbildningen finns möjlighet för dig att studera vidare inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden.
Under utbildningen hos oss får du möjlighet att arbeta med uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt. Vi strävar efter att varva teoretiska studier med praktiska moment. Du får lära dig att arbeta i projekt både enskilt och i grupp eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform.
Då entreprenörskap och företagande är en viktig del i den tekniska utvecklingen ger vi dig möjligheten att arbeta med detta hos oss. Du får då tillfälle att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår. Här har vi ett nära samarbete med Ung Företagsamhet (UF).

De inriktningar vi kan erbjuda dig är följande:
Informations- och medieteknik – du tillägnar dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Inriktningen behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.
Samhällsbyggande och miljö – du tillägnar dig kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Inriktningen behandlar byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.
Teknikvetenskap – du tillägnar dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik.

VILKA PROGRAM ERBJUDER VI

CAD- CAM beredare / Konstruktör / Maskinprogrammerare / Produktionstekniker / Designer / Produktutvecklare

TEKNIK

Har du tänkt på hur snabb teknikutvecklingen i samhället är? Vi tar hjälp av olika tekniska processer och maskiner för att utveckla och designa produkter som används varje dag. Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att vara del av den här utvecklingen.

Svetsare / Maskinoperatör / Verktygsmakare Beredningstekniker / CNC-programmerare

INDUSTRITEKNIK

Har du funderat över var alla produkter du använder tillverkas någonstans? Lampan över köksbordet, fjärrkontrollen till din TV, gräsklipparen och allt annat som du använder. Vi lever i ett samhälle som är beroende av teknik- och industriföretag. På Industriteknik får du veta hur allt detta blir till.

Automationstekniker / Eltekniker / Servicetekniker / Processtekniker

El och energi programmet  Automation

Du får vara med i mötet mellan elektronik, mekanik och programmering – med enkla eller avancerade styrsystem och robotar. Dessa system finns t.ex. inom verkstadsindustrin och fastighetsbranschen, där du kan arbeta som automationstekniker.Automation är ett yrkesområde som tillhör framtiden och allt fler företag efterfrågar den typ av kompetens du får inom inriktningen Automation.

 

SOMMARJOBB

För dig som studerande på en Teknikcolleges utbildning finns goda möjligheter till feriearbete på något av TC-företagen under utbildningstiden

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Du har möjlighet att under utbildningstiden välja till de kurser som ger dig grundläggande behörighet för vidare högskolestudier.

MASKINPARK

På skolan finns maskiner och utrustning av hög kvalité som väl svarar upp mot de krav som näringslivet ställer.

PRAKTIK

Arbetsplatsförlagt lärande/praktik ingår som en naturlig del i din Teknikcollegeutbildning på ett företag som svarar upp mot din utbildning.

GENOMTÄNKT UTBILDNING

Tack vare det goda samarbetet mellan skola och näringsliv så kan vi erbjuda dig en utbildning som ligger i tiden med stora möjligheter till kontakter med företag och jobb efter gymnasiet.

Utbildningar i Södra Vätterbygden

Välkommen till Södra Vätterbygden

Kontakt: Elin Rickardsson, processledare
Telefon: 036-102972
Mobil: 0702-386030
E-post:

Samverkansföretag i Södra Vätterbygden

Företagsmedlemmar i Teknikcolllege Södra Vätterbygden är engagerade på olika sätt i vår organisation. Till exempel kan företagen vara med som ledamöter eller ordförande i våra styrgrupper. Eller vara behjälpliga med att ta emot elever på t.ex studiebesök och APL-platser. Engagemanget och nivån beror på det enskilda företagets möjligheter men vårt gemensamma mål är att presentera teknik branschens som framtidens arbetsplats.

Fagerhult AB

Husqvarna AB

Kinnarps AB

Swedese AB

Proton Engineering

AQ Enclosure Systems

Fläkt Woods group

Kongsberg Automotive

ROL

Brenderup AB Thule

ITAB Shop Concept

Kapsch Trafficcom

Gnotech AB

Stacke hydraulick AB

Exets XUppåkra

Prototal AB

PMC cylinders AB

Jernbro

 

Facebook