Teknikcollege har lanserat nationell branschspecifik handledarutbildning! Inom Teknikcollege vill vi utbilda studerande i världsklass. En viktig del i denna kvalitetssäkring blir då att utbildningarna i så hög grad som möjligt liknar de förutsättningar som finns på företagen där de studerande senare ska arbeta. För att kunna kvalitetssäkra ett lärande i arbetet och praktikperioderna för de studerande krävs då att våra samverkansföretag har kompetenta och utbildade handledare.

Teknikcollege nationella branschspecifika handledarutbildning

En utvecklingsgrupp inom Teknikcollege har under en längre tid arbetat med att utveckla en nationell handledarutbildning. Första steget var att genomföra en förstudie kring befintliga handledarutbildningar inom Teknikcollege samt en intervjustudie med handledare. Under våren har gruppen arbetat med produktion av utbildningen. Till stöd har man haft ett antal referenshandledare och ämnesexperter.

Tc_11_2014 v.2