Onsdagen den 8 november genomfördes Teknikcollege Rikskonferens i Jönköping. 250 deltagare lyssnade, inspirerades och delade med sig av goda erfarenheter kopplat till arbetet med industrins kompetensförsörjning i allmänhet och Teknikcollege i synnerhet.

Sammanfattning av Teknikcollege Rikskonferens 2017

– Jag brukar säga att vill du förändra världen ska du jobba inom svensk industri. Världen behöver klara klimatutmaningen, svensk industri är världsledande inom väldigt många områden, till exempel att fordonssektorn börjar ställa om mot eldrift och därför behöver industrin Teknikcollege. Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Den 8 november samlades 250 personer på Elmia i Jönköping för att gemensamt lyssna, inspireras och dela med sig av sina erfarenheter kopplat till industrins kompetensförsörjning. En fråga som är högaktuell för svensk industri. Många företag vittnar om den utmaning man upplever med att hitta utbildad personal samtidigt som man hanterar stundande pensionsavgångar. En utmaning Teknikcollege aktivt arbetat med i över tio år.

Med för att moderera årets rikskonferens fanns Peter Larsson, styrelseledamot RTS och tillvardags samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer. Peter startade dagen med att trycka på betydelsen av Teknikcollege för industrin i Sverige och idag med ett fokus på Jönköping. Därefter lämnade han över till Annelie Wirtén som hade i uppdrag att inviga konferensen samt ge deltagarna en bild av arbetsmarknadsläget i Jönköpings län. Ett län som idag mår bra med låg arbetslöshet men där industrin fortfarande har svårt att hitta rätt kompetens. Matchningsproblematiken gör sig påmind i allra högsta grad.

På agendan för konferensens förmiddag stod som vanligt sex valbara seminarier. Alla seminarier hämtade ur Teknikcollege verksamhet med ett fokus på hur vi hanterar utmaningar kopplat till industrins kompetensförsörjning och hur vi gemensamt löser dem. Syftet med seminariepassen är att inspirera och genom ett erfarenhetsutbyte lyfta fram aktörer från hela Teknikcollege Sverige. Längst ned hittar ni samtliga seminariers presentationer.

Innan seminariepassen startade fick vi också höra Jonas Hagelqvist, styrelseledamot RTS och vd IKEM berätta om Industrirådets syn på kompetensförsörjning där Teknikcollege är det gemensamma viktiga verktyg man skapat. Jonas tryckte på vikten av fortsatt engagemang för frågorna och att även i tider då det blåser snålt på arbetsmarknaden aldrig glömma av att frågan om kompetensförsörjning alltid måste hanteras långsiktigt.

Med seminariepassen samt en god lunch avklarad samlades deltagarna på nytt framför stora scenen för att ta del av eftermiddagens program. Först ut var Anders Lilja, fabrikschef Husqvarna AB och styrgruppsordförande Teknikcollege Södra Vätterbygden. Anders Lilja är ett energiknippe, något som smittade av sig på publiken och han var extra tydlig i sitt framförande. Husqvarna är ett högteknologiskt företag där kraven från kund på produkterna bara ökar för varje år. Därför är det helt avgörande för Husqvarna att det finns kompetent personal att anställa och där spelar Teknikcollege en avgörande roll. Hade inte Husqvarna engagerat sig och lagt tid på att arbeta med Teknikcollege hade man inte kunnat anställa personal. Så enkel är det, förklarade Anders.

2018 söker vi 180 nya ingenjörer, min tanke och ambition är att många av dem ska ha träffat oss på Husqvarna tidigt i sin utbildning genom Teknikcollege, avslutade Anders.

Efter Anders konsertliknande framförande var det dags för regeringen bidrag till årets konferens. Den här gången representerade både genom Stefan Löfven som via videolänk skickade en hälsning till konferensens deltagare för att avsluta med att bjuda upp närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Mikael var även han lika tydlig med att lyfta fram industrins betydelse. Finrummet, där hör industrin hemma och vi som är här idag har ett gemensamt ansvar att se till att den hamnar där, berättade Mikael. Vidare var Mikael noggrann med att påpeka att samverkan mellan näringsliv och utbildning i detta avseende blir direkt avgörande och här spelar Teknikcollege en viktig roll.

Jag brukar säga att vill du förändra världen ska du jobba inom svensk industri. Världen behöver klara klimatutmaningen, svensk industri är världsledande inom väldigt många områden, till exempel att fordonssektorn börjar ställa om mot eldrift och därför behöver industrin Teknikcollege. Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Eftermiddagens sista del bestod av en paneldiskussion. Med på scenen fanns två lokala industriföretag Joakim Henriksson, vd OBOS Sverige AB och Robert Grubesic, Interal AB samt representation från politiken i form av Helena Bouveng, Moderaterna och Johanna Haraldsson, Socialdemokraterna. Dessutom fick vi lyssna till Lisa Hedvall, PhD Jönköpings Universitet som fick förmånen att diskutera angelägna frågor för industrins utveckling.

Innan konferensen rundades av fick vi i vanlig ordning lyssna till vinnaren av innovationstävlingen Blixtlåset som presenterade sin produkt. Samuel Berndtsson berättade stolt om bidraget Antitheft.

Men, innan Peter tackade deltagarna för dagen skulle också Teknikcollege stora samverkanspris delas ut. Vinnaren i kategorin årets lärarlag blev Falkenbergs gymnasieskola, Teknikcollege Halland. Av totalt 150 certifierade utbildningsanordnare inom Teknikcollege utsåg Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse Falkenbergs gymnasieskola till vinnare i kategori årets bästa lärarlag. Falkenberg gymnasieskola uppmärksammas bland annat för sitt långsiktiga och uthålliga arbete med Teknikcollege och att man varit en avgörande faktor för att få till en samverkan mellan näringsliv och utbildning i Falkenberg.

Seminarier

A) När additiv tillverkning tar fart
Additiv tillverkning del 1
Additiv tillverkning del 2

B) Hur kan vi med 35 miljoner kronor underlätta de ungas etablering i arbetslivet?
Status, kvalitet och matchning

C) Så leder och utvecklar jag ett regionalt Teknikcollege
Del 1
Del 2

D) Vi ville samverka mera och vill det fortfarande!
Vi ville samverka mer och vill det fortfarande

E) Utveckla ditt företag genom rätt kompetensutveckling för din personal!
Svensk industrivalidering

F) Hur skapas effektivitet, progression och affärsnytta genom ämnesintegrering?
Metoder för ämnesintegrering