Status, kvalitet och matchning är Teknikcollege utvecklingsprojekt där vi fokuserar på sex olika delar: Validering, Digitalt APL-verktyg, Innovation och entreprenörskap, LEAN, Stärkt regional samordning samt Ökad attraktionskraft och utveckling av den röda tekniktråden.

Resultat 2018:

Är ni nyfikna på vad vi gjorde under 2018? Nedan kan ni ta del av två filmer som visar exempel på vad SKM utvecklade. 

Den röda innovation- och entreprenörskapstråden:

Så här arbetar vi med LEAN i utbildningen:

På gång 2019 #SKM:
Inbjudan Företagsrekrytering 2019 (två tillfällen)

Pågående upphandlingar inom projektet:

Inga pågående upphandlingar.

Nyfiken på vad vi gör framåt? Kika på länkarna nedan och fördjupa dig i respektive temaområde. 

Bilder från projektmöten under genomförandefas:

Hur följer jag projektet under genomförandefasen?

Projektets aktiviteter och resultat kommer man att följa enklast via hemsidan och Teknikcollege i sociala medier. Använd #SKM och #teknikcollege

Läs mer

Information om Status, kvalitet och matchning
Det här får Industrirådets medlemsorganisationer ut av projektet

Med ett nationellt ESF-projekt vill vi skapa synergieffekter, involvera så många relevanta aktörer som möjligt och få ett brett lärande emellan de olika temaområdena. Vi ser särskilt stora utvecklingsmöjligheter och stor potential för att långsiktigt kunna stärka, utveckla och bibehålla en matchning mellan företagens kompetensbehov och det utbildningarna levererar i output av arbetskraft.

Under arbetets gång har projektet gått från tre temaområden till sex. Ökad kvalitet i utbildningen har delats in i fyra olika delprojekt. Tommy Töyrä är ansvarig delprojektledare och kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Temaområden

Stärkt regional samordning
Stärka kopplingen mellan det regionala kompetensbehovet och tillgången på utbildning i regionen.

Kontakt:
Rickard Bäck, delprojektledare
rickard.back@oskarshamn.se

Ökad kvalitet i utbildning
Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans.

Temaområdet består idag av fyra delar: Validering Digitalt APL-verktyg Innovation och entreprenörskap LEAN

Kontakt:
Tommy Töyrä, delprojektledare
tommy.toyra@skol.lulea.se

Jens Linered, delprojektledare Innovation och entreprenörskap
jens.linered@teknikcollege.se

Günter Sand, delprojektledare LEAN
gunter.sand@gtc.com

Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar
Identifiera och implementera en röd ”tekniktråd” i respektive region.

Kontakt:
Patrik Laanemets, delprojektledare
patrik.laanemets@teknikcollege.se

För frågor som rör hela projektet

Nationell projektledare:
Johan Ståhl
johan.stahl@teknikcollege.se

Ekonom/Administratör
Eva Brunday:
eva.brunday@teknikcollege.se

Ansökan

Status kvalitet och matchning