Stor satsning på yrkeshögskolan

2016-09-08 | Nationella nyheter

Tc_21_2014

Regeringen har beslutat om en proposition för en stärkt yrkeshögskola.

I förra veckan kom ett efterlängtat förslag från regeringen som är tänkt att stärka kvaliteten inom yrkeshögskolan. I förslaget finns många av de frågor Industrirådet sedan lång tid arbetat med och drivit mot regeringen. Det här är ett positivt besked för de 25 Teknikcollegecertifierade regionerna eftersom det innebär att man i större utsträckning ges möjlighet att satsa på yrkeshögskoleutbildningar. Dessa utbildningar efterfrågas i stor utsträckning av konceptets 3000 samverkansföretag.

– Detta är ett förslag som Industrirådet drivit sedan länge. Vi har varit aktiva, engagerade och när industrins parter driver frågor gemensamt ger det ofta resultat, säger Josefine Larsson, IF Metall.

Nedan följer delar ur regeringen förslag:

Ett beslut om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan bör därför i regel omfatta fler än bara två utbildningsomgångar. På så sätt kan yrkeshögskolan bättre komplettera de gymnasiala yrkesprogrammen och nödvändiga investeringar kan göras med bättre långsiktighet.

Regeringen lämnar också förslag som innebär att en utbildning inom yrkeshögskolan ska kunna bedrivas som behörighetsgivande förutbildning på gymnasial nivå.

Ändringarna innebär att en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser, vilket betyder att anordnaren måste ha såväl praktiska förutsättningar som egen kunskap om yrkesområdet för att få anordna en yrkeshögskoleutbildning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och bestämmelserna om utbildningsanordnarnas kompetens ska tillämpas första gången för utbildningar som påbörjas hösten 2018.

Läs mer genom att klicka här.


Dela: facebook twitter