Storslam för Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm

2018-03-12 | Skåne

I slutet av januari fick Tony Helm, rektor på Yrkeshögskolan Syd (YHS) i Hässleholm, ett fantastiskt besked. Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade åtta av tio planerade yrkesutbildningar. Det är nästan dubbelt så hög tilldelning som landet i genomsnitt. Fyra av dessa är certifierade av Teknikcollege Skåne. Bakom framgången ligger ett gediget förarbete, ett nära samarbete med kommunens företagare, täta myndighetskontakter och ett omfattande opinionsarbete.

– Det är stort fokus på yrkeshögskoleutbildningarna nu, helt enkelt för att vi utbildar folk till riktiga anställningar. Yrkeshögskolorna får större anslag i år, och fler utbildningar godkänns. Anledningen till att vi får en ovanligt hög andel utbildningar beviljade i år är flera. Vi har uppmärksammats för att vi har lyckats utbilda studerande som går direkt ut på arbetsmarknaden. Vi har också varit aktiva nätverkare och bearbetat beslutsfattare. Det resulterade bland annat i att gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) kom till oss på Yrkeshögskolan Syd och hälsade. Hon blev imponerad av såväl lokalerna och utrustningsnivån som de studerandes engagemang, berättar Tony Helm.

Yrkeshögskolan bygger på ett nära samarbete med näringslivet. Kursernas inriktning styrs helt av det behov som finns på arbetsmarknaden just nu. En av utbildningarna är kopplade till en stor etablering av en ny tågdepå i Hässleholm som genererar 150 nya arbetstillfällen på orten.

– Vi står i ständig kontakt med företagen och deras representanter sitter i utbildningarnas ledningsgrupper. Det gör att vi alltid är uppdaterade och kan justera utbildningarna efterhand som kompetensbehovet ändras ute i arbetslivet. Våra utbildningar bli därför aldrig inaktuella, säger Tony.

Foto: Lotta Persson/Frilagt

Det medför också en del utmaningar att starta nya yrkesutbildningar inom branscher där kompetensbristen är som störst. Allra svårast är att rekrytera riktigt vass personal som kan lära ut rätt kunskaper och den senaste tekniken:

– Det är svårt att få tag på rätt personal. Vi utbildar i bristyrken så alla som har något att lära ut är ju samtidigt väldigt efterfrågade. Våra utbildare ska dessutom vara drivna och vilja föra sina kunskaper vidare, alla har inte de egenskaperna. De studerande är ofta väldigt motiverade när de väl börjat. Det är en stor omställning att byta karriär mitt i livet och de vill få ut så mycket som möjligt av sina studier. Tyvärr är inte teknik- och industriyrken så populära, och det kan vara svårt att fylla utbildningarna ibland. Vi är glada att vi är en del av Teknikcollege Skåne som arbetar för att öka statusen inom dessa yrken, och att stärka teknikintresse redan från förskoleåldern. Vi hjälps också åt att marknadsföra utbildningarna i Skåne och att förankra Teknikcolleges koncept med certifiering av teknik- och industriutbildningar, berättar Tony.

Arbetet med att certifiera YHSs utbildningar enligt Teknikcolleges kriterier var ganska enkelt. Det beror helt enkelt på att båda parter har samma syn på hur en bra utbildning bör se ut. Tony Helm menar att det är andra faktorer som skapat mest värden i samarbetet:

– Teknikcollege är en samarbetsform som bygger på lokal samverkan mellan skola, kommun och näringsliv. Det är den största vinsten för oss, ett större och mer kraftfullt nätverk. Det är också viktigt att det finns en röd tråd genom hela utbildningssystemet för att gynna teknikintresset. Teknikcollege skapar samarbeten och öppnar upp dörrar mellan åldersgrupperna, ända från förskolan upp till vuxenutbildning. Här har vi också sett ett mycket bättre samarbete inom kommunen.

Just nu pågår ett intensivt arbete på YHS för att få allt på plats till höstens kursstarter. Många utbildningar inom yrkeshögskolesystemet kommer aldrig igång, trots att de beviljats. Det kan bero på sviktande studerandeunderlag, men också på kortsiktigheten i finansieringen av yrkeshögskolan. Det är svårt att bygga upp en stark, kompetent och livskraftig utbildningsorganisation när utbildningarna bara beviljas stöd för kortare perioder på 2-5 år. Inte minst på teknikutbildningar som är förenade med kontinuerliga och höga investeringar i den senaste tekniken. Tony har upplevt både med och motgångar under sina år inom yrkesskolan:

– Nu är vi jätteglada över beskedet och har ett enormt arbete framför oss att få allt på plats. Vi arbetar långsiktigt och vill bygga en homogen och hållbar verksamhet som finns kvar under lång tid. Har vi fått en utbildning beviljad så kör vi den. Vi vet att de som pluggar här får jobb, det är min drivkraft.

———

Teknikcollege Skåne matchar Skånsk industris framtida kompetensbehov med teknik- och industriutbildningar på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Med över hundra skånska samverkansföretag, industrins parter, Malmö högskola och Lunds tekniska högskola, de offentliga aktörerna och våra certifierade utbildningsanordnare är Teknikcollege Skåne en stark aktör för industrins kompetensförsörjning.

Text: Petter Gustafsson

 

Dela: facebook twitter