Stort A vid Industrirådets granskning av Teknikcollege Skåne

2018-07-09 | Skåne

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  |  Vårt senaste nyhetsbrev  Läs mer om Teknikcollege Skåne

 

Vart femte år besöker Industrirådets granskningsnämnd Skåne för att utvärdera hur Teknikcollege Skåne arbetar och utvecklas för att stärka kompetensförsörjningen i regionen. I maj träffades granskarna och Teknikcollege Skånes regionala styrgrupp på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg:

– Jag blev imponerad av Teknikcollege Skånes strukturerade utvecklingsarbete och jordnära samverkan. Besöket lärde mig hur seriös regional samverkan tar form och utvecklas framåt, såväl för att bygga vidare på framgångar som för att möta nuets utmaningar. Om besöket på plats hos Söderslättsgymnaiset kan jag säga att Trelleborg ska vara stolta över sitt Teknikcollege, ett föredöme för hela Sverige, säger Stefan Sjöquist, Utredningschef på IF Metalls förbundskontor och ledare för granskningskommissionen.

I Skåne finns nio utbildningsanordnare för gymnasie-, vuxen- och yrkeshögskoleutbildning som är certifierade av Teknikcollege, totalt erbjuds 32 kvalitetssäkrade program och utbildningar. Certifieringen utgår från 8 centrala kriterier som satts upp av Industrirådet.

Det senaste året har dessutom allt fler skånska kommuner och utbildningsanordnare visat stort intresse för att bli en del av Teknikcollege samverkansarbete.

Granskningen visar att Skåne är en välorganiserad, engagerad och utvecklingsinriktad region där arbetet med kompetensförsörjning generellt fungerar väl. Teknikcollege Skåne har en engagerad processledare och en organiserad regional styrgrupp, en förutsättning för att bedriva en framgångsrik och utvecklingsinriktad verksamhet. Det senaste året har dessutom allt fler skånska kommuner och utbildningsanordnare visat stort intresse för att bli en del av Teknikcollege samverkansarbete. Det ställer framtida krav på en stabil och resursstark regional organisation.

– Teknikcollege Skåne klarar granskningen med mycket väl godkänt är en följd av det samlade utvecklingsarbete vi utfört under flera år i Skåne, tillsammans med näringsliv och utbildning. Vi har hållit i och hållit ut och det ger resultat! Tack vare detta samarbete så ökar intresset för att delta i Teknikcollege. Vill man gå snabbt fram kan man gå ensam, men vill man komma långt skall man gå tillsammans, säger Jan-Åke Johansson som leder arbetet inom Lärande och arbetsliv hos Kommunförbundet Skåne.

Nära band mellan skola och näringsliv

Idag saknas kvalificerad arbetskraft inom många teknik- och industriyrken, och bristen kommer att bli ännu större i framtiden. En väl fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att behålla konkurrenskraft och tillväxt såväl regionalt som nationellt. En viktig del av Teknikcolleges Skånes arbete är därför att skapa nära band mellan skola och näringsliv. Idag är drygt 100 skånska företag engagerade inom Teknikcollege Skåne genom att erbjuda elever till exempel föreläsningar, studiebesök, praktikplatser och projektarbeten. En förutsättning för Teknikcollege är också näringslivets aktiva deltagande i styr- och referensgrupper för utbildningarna. Här kan skolan få direkt feedback från de olika branscherna om hur kompetensbehovet ser ut framöver.

Granskningen av Teknikcollege Skåne visar att verksamheten överlag fungerande mycket väl och uppfyller kvalitetskriterierna.

“Med beröm för en väl fungerande samverkan så innehåller protokollet inga kompletteringar, utan endast utvecklingsområden som Teknikcollege Skåne kan arbeta vidare med.” Andreas Mannberg, Riksföreningen Teknikcollege

Som möjliga utvecklingsområden nämns följande:

• Säkra långsiktig finansiering för Teknikcollege Skåne, i synnerhet när allt fler utbildningsanordnare söker sig till Teknikcollege Skåne. Idag finansieras verksamheten huvudsakligen av Region Skåne och av Skånes kommuner.

• Vissa skånska regioner behöver ett starkare företagsengagemang.

• Samverkande företag behöver bli ännu tydligare kravställare för att möjliggöra förändringar i utbildningsutbudet, och uppnå en bättre matchning.

• Undersök möjligheterna för bättre resursutnyttjande genom att erbjuda yrkesutbildning för vuxna när antalet elever på gymnasieskolans utbildningar är lägre än önskat.

• Utöka möjligheterna för studerande vid ett yrkesprogram att läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet, och för studerande vid högskoleförberedande program att läsa yrkeskurser för en ökad anställningsbarhet.

• Företagens närvaro under de första veckorna av utbildningen har visat sig vara en framgångsfaktor. Det skapar kontakt med de studerande och företagen kan förmedla vilka förväntningar de har och vilka möjligheter som finns.

• Skapa regionala samarbeten och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsområden som delas av flera lokala utbildningsanordnare.

Greta Hjortzberg, IKEM, Bengt Andersson, Teknikcollege Skåne, Jesper Hedin, Industriarbetsgivarna, Stefan Sjöquist, IF Metall, Carina Lengbrant Malmberg, Teknikcollege Skåne och Andreas Mannberg, Riksföreningen Teknikcollege.

Dela: facebook twitter