Studentmingel i Härnösand

2017-09-13 | Södra Norrland

I fredags bjöd Teknikcollege Härnösand in till ett studentmingel.

Studentminglet är ett årligt event för studerande som läser Teknikcollege i Härnösand. Tanken med minglet är att samla studerande på orten (Teknikcollege och Yrkeshögskolan) och företagsrepresentanter på ett ställe. Både elever och andra representanter får veta mer om värdföretagets verksamhet genom en presentation (oftast av VD:n) och senare en rundtur i grupper. Dessutom ges en grundlig presentation av tanken med Teknikcollege och vad det är tänkt att ge de som nu studerar en Teknikcollegecertifierad utbildning.

Teknikcollege ordförande håller varje år ett öppningstal där de hälsar alla välkomna, berättar om Teknikcollege och vad samarbetet mellan företagen och skola går ut på. Kanske viktigast av allt är att ordförande också varje år trycker på hur viktiga eleverna är för företagarnas, Sveriges framtida kompetensförsörjning och utveckling. Ofta brukar en företagsrepresentant tala om vad personen gör idag och vilken väg de har gått, som ett bra sätt att inspirera och motivera.

I år stod Edmolift med sina ca 75 anställda som värd för studentminglet.

Ordförande för det lokala Teknikcollege Malin Sjöstrand startade minglet med att välkomna alla. Vidare berättade Main om Teknikcollege och att ett stort syfte med vårt samarbete (skola-företag) är att tillsammans på olika sätt ”verklighetsförankra” elevernas utbildning och se till att eleverna får en inblick i vad som sker på företagen och samhället i stort. Anders Wahlqvist, vd på Edmolift berättade om verksamheten, om deras CSR-arbete och deras hållbara energisystem som är en stor del av det. Anders belyste också hur viktiga de teknikstuderande är för företagens utveckling och tillväxt. Dessutom lyfte han fram vikten av att knyta kontakter när möjlighet ges under utbildningen, eleverna fick också ”Tre tips till Entreprenörer”. Till sist fick eleverna en rundtur i verksamheten på ca 40 min i grupper om 17. Genom hela produktionskedjan, in till försäljning och konstruktionsavdelningen. Allt avslutades med gemensam lunch.

Bild & text: Therese Arebratt
Dela: facebook twitter