Teknikcollege Sydost är ett samarbete mellan kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Ronneby och Olofström. Arbetet leds av fyra lokala styrgrupper och en regional där representanterna från näringslivet är i majoritet.

I vår region arbetar vi kontinuerligt med att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv. Syftet med detta samverkansarbete är att säkra kompetensförsörjningen i regionen.

Välkommen till Sydost

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial- och eftergymnasial nivå. I Teknikcollege Sydost finns både industriföretag med högteknologisk kompetens, företag med mer verkstadsteknisk inriktning och dessutom blir områden inom bl.a. vård mer teknikintensiva. För att planera utbildning för detta behövs ett nätverk som fångar upp behov av kompetens och där start av utbildningar kan ske så snabbt som möjligt.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar den regionala arbetsmarknadens framtida behov. I Blekinge finns sedan 2009 samverkan mellan kommunerna under Teknikcollege Sydost.

Utbildningar i Sydost

Välkommen till Sydost

img_3914

Kontakt: Fredrik Gummesson, Regional processledare
Telefon: 0766-48 94 50
E-post:

Postadress:
NetPort Science Park
Teknikcollege Sydost
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn