TC-samordnaren – en viktig resurs för lokal förankring

2019-02-22 | Skåne


Senast terminsstart hösten 2019 ska varje skola inom Teknikcollege i Skåne ha en lokal samordnare. Beslutet fattades av Teknikcollege Skånes regionala styrgrupp under hösten 2018. Samordnaren spelar en otroligt viktig roll i att hålla kvalitetsarbetet igång och skapa samverkan mellan näringsliv, kommun och skola.

Uppdraget ska omfatta minst 25 procent av en tjänst per skola. Fyra skolor i samma region (lokalt Teknikcollege) kan även ha en gemensam resurs på 100 procent. Den som innehar tjänsten ska vara länken mellan utbildningsanordnare, näringsliv och Teknikcollege Skåne. I arbetet ingår bland annat att samordna det lokala utvecklingsarbetet inom Teknikcollege samt ansöknings- och återcertifieringsprocesser. Varje skola som är Teknikcollege-certifierad, eller har lämnat in en intresseanmälan om att certifiera sig, ska ha tillgång till en lokal samordnare. Den lokala styrgruppen säkerställer denna resurs med utgångspunkt från de behov som identifierats inom kvalitetsarbetet. Omfattning och finansiering fastställs av respektive lokal styrgrupp.

Så här ser uppdragsbeskrivningen för samordnaren ut:

  • Samordnar, stödjer och följer upp ansöknings- och återcertifieringsprocesser för aktuella utbildningar
  • Samordnar, stödjer och följer upp utbildningarnas kvalitetssäkring av verksamheten med utveckling av mål-, tids- och aktivitetsplan samt revision
  • Förankring av konceptet hos lokala företag och aktuella skolor, arbete över utbildningsnivåerna och arbete med ämnesintegration
  • Samordnar lokalt Teknikcolleges verksamhet som t ex handledarutbildning, kommunikation, marknadsföring, Industrinatten, gymnasiemässa, studiebesök, branschfrukostar, branschdagar, studiedagar, jämställdhetsarbete, lokala events samt events som Teknikcollege Skåne genomför och/eller finansierar som lokala events
  • Avrapportering och förankring av mål och resultat inom lokal styrgrupp, interna grupper och deltagande på Teknikcollege Skånes årliga kvalitetskonferens
  • Representera Teknikcollege inom kommunen och vara kommunens kontaktperson mot Teknikcollege Skåne
  • Ingå i Teknikcollege nationella ESF-projekt Status, kvalitet & matchning, tom 2020-08-31

Marie Gårdemyr är samordnare för Teknikcollege i Hässleholm. Här kan du läsa mer om hennes uppdrag och tips för dig som ska bli samordnare >>


Dela: facebook twitter