Teknikcollege certifierar svensk gymnasielärling

2017-12-05 | Nationella nyheter

Nu certifieras svensk gymnasielärling inom Teknikcollege. Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse tog tidigare i höst beslutet om att utbildningsformen nu ska certifieras inom konceptet. För svensk gymnasielärling tillämpas samma certifieringsförfarande som för övriga industrirelevanta utbildningar inom Teknikcollege.

Bakgrund
I samband med gymnasiereformen Gy 11 introducerades lärlingsutbildning som ett ordinarie inslag i gymnasieskolan och som benämns gymnasial lärling. Då var inte tanken att utbildningen skulle förenas med anställning men under 2014 trädde en ny lag i kraft som gjorde det möjligt för företag att anställa studerande som följer ett lärlingsspår i gymnasieskolan. Sedan 2017 pågår en treårig pilotsatsning, svensk gymnasielärlingsanställning (ibland benämnt GLA), där för närvarande, arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna har tecknat kollektivavtal med IF Metall. Pilotprojektet kommer att följas upp av Teknikcollege.

Certifiering inom Teknikcollege

Med anledning av detta har Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse tagit beslut om att utbildningsformen ska kunna certifieras inom Teknikcollege på samma sätt som övriga industrirelevanta utbildningar. Inom Teknikcollege är alltid de åtta kriterierna styrande i arbetet med att stärka industrins kompetensförsörjning vilket innebär att till varje kriterium fastställer samverkansföretag och utbildningsanordnare gemensamma mål och visioner utifrån industrins regionala kompetensförsörjning med syfte att säkerställa utbildningarnas kvalitet.

Läs mer om svensk gymnasielärling:
Svensk gymnasielärling.

Läs mer om certifiering inom Teknikcollege här:

Teknikcollege åtta kvalitetskriterier
Dela: facebook twitter