Teknikcollege kriterier känns igen i regeringens nya handlingsplan

2017-12-07 | Nationella nyheter

Hög teknisk kompetens är avgörande för industrins tillväxt och svenska industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och välfärd. Idag står industrin för nära 80 % av landets totala export och påverkar således hela samhällsekonomi. Med digitaliseringen som starkt bidragande faktor arbetar vi inom Teknikcollege med att ge industriföretagen rätt förutsättningar för att kunna påverka utbildningssystemet för att det ska passa industrins framtida behov av kompetens.

Detta är också fokus för regeringen när man presenterar sin handlingsplan; Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Rent konkret innebär handlingsplanen att regeringen nu presenterar ett antal åtgärder med syftet att stärka förutsättningarna för industrin att klara av den ökande internationella konkurrensen, digitaliseringen och växande krav på hållbar produktion.

Vi konstaterar att regeringen fortsätter att lyssna på oss i industripolitiken, säger Marie Nilsson, IF Metalls förbundsordförande och styrelseledamot Teknikcollege.

Det är glädjande att Teknikcollege kan konstatera att regeringen i många frågor tittat på det arbete som bedrivs av de Teknikcollegecertifierade regionerna. Inte minst märks detta i förslagen som rör området “kunskapslyft inom industrin” där man bland annat kommer genomföra satsningar på fler utbildningsplatser som svarar mot industrins behov, ökat intresse för industrirelevanta utbildningar, ett utbildningssystem som ger elever rätt kunskaper och kompetenser och industrins långsiktiga arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för våra medlemsföretag. Det är det främsta tillväxthindret för teknikföretag och vi gör därför en egen kartläggning av kompetensbehovet, säger Klas Wåhlberg vd Teknikföretagen och vice ordförande Teknikcollege.

Så sent som vid Teknikcollege Rikskonferens den 8:e november fanns Mikael Damberg, närings- och innovationsminister med på plats. Då förklarade han att Teknikcollege och det arbete som bedrivs i regionerna är oerhört viktigt för regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Jag brukar säga att vill du förändra världen ska du jobba inom svensk industri. Världen behöver klara klimatutmaningen, svensk industri är världsledande inom väldigt många områden, till exempel att fordonssektorn börjar ställa om mot eldrift och därför behöver industrin Teknikcollege, förklarade Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Ta del av fler nyheter på temat Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige:
Artikel Teknikföretagen
Artikel IF Metall
Regeringens handlingsplan i sin helhet


Dela: facebook twitter