Teknikcollege med vid rekordstor Industridag

2018-02-08 | Nationella nyheter

Närmare 650 personer samlades måndagen den 5 februari i en flyghangar på Saab i Linköping för att en hel dag prata om industrin, dess framtid och digitaliseringen. De flesta talare betonade vikten av det livslånga lärandet i en tid av digitalisering och behovet av att samverka kring kompetensförsörjningen. Den digitala utvecklingen i världen går allt snabbare och Sverige behöver öka takten för att hänga med.

Industridagen blev fullbokad snabbare än någonsin och den mediala uppmärksamheten överträffade tidigare års. Lördagen innan Industridagen skrev Industrirådet en debattartikel som lyfte vikten av det livslånga lärandet, hög kvalitet på utbildningar och vikten av samverkan. Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall, betonade också samverkan när hon sammanfattade Industridagen från scenen.

Passande nog fick också Teknikcollege tillfälle att presentera samverkansplattformen på stora scenen. Teknikcollege vd, Mia Bernhardsen bjöd tillsammans med Boo Rundqvist, styrelseledamot upp fyra st ungdomar på scen. Två alumner och två som idag studerar Teknikprogrammet på Teknikcollegecertifierade Berzeliusskolan.

– Den här dagen visar när Industrirådets intentioner är som allra bäst. Vi samtalar med varandra och samverkar mellan fackförbund, näringsliv, arbetsgivarorganisationer, akademien och politiken, berättade Marie Nilsson.

För att industrin ska kunna säkra en framtida hög konkurrenskraft krävs att vi tillsammans löser de stora kompetensutmaningarna för industrin. Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen fyllde i:

– Utbildningssystemen måste svara upp mot behoven på arbetsmarknaden. Omvärlden och digitaliseringen går enormt snabbt, det finns en fin tradition med den svenska modellen att lämna det gamla och gå vidare, sa Klas Wåhlberg.

Många diskussioner under dagen handlade om hur man ska locka ungdomar att satsa på tekniska utbildningar. Håkan Buskhe, vd på värdföretaget Saab berättade att Saab har ett rekryteringsbehov på mellan 1 500 och 1 900 personer per år för företaget i hela Sverige. Hittills har de hittat den kompetens de behövt, men de behöver lägga mer energi på att rekrytera industritekniker.

Under dagen talade statsminister Stefan Löfven bland annat om kompetensförsörjning, Teknikcollege, livslångt lärande och yrkesutbildning.

– Bristen på rätt arbetskraft hotar tillväxten i svensk industri. Det är viktigt att vi investerar i både de som har ett jobb och de som saknar ett jobb, sa Stefan Löfven.

Text: Industrirådet
Fotograf: Lasse Hejdenberg


Dela: facebook twitter