Uppland satsar på 4 Yh-utbildningar i teknik

2016-09-09 | Uppland

Den starka tillväxten i Upplandsregionen kräver fler utbildade och kvalificerade tekniker. De största behoven finns inom Life Science-företagen och energibranschen. Men även övriga industriföretag har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren.

Vuxenutbildningen i Östhammar har därför tillsammans med ett 40-tal företag i regionen ansökt om fyra yrkeshögskoleutbildningar. Det är utbildningar som produktionstekniker, processtekniker inom energisektorn och övrig processindustri, automationstekniker samt processtekniker speciellt inriktad på Life Science.

Varje utbildning omfattar ett års heltidsstudier. De samverkande företagen har aktivt deltagit i upplägget av utbildningarna, där de angett vilka kompetenser som behövs och godkänt kursinnehållet.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar statsmedel för att starta utbildningarna och beslut om vilka utbildningar som blir godkända väntas i januari nästa år.

– Om vi får ett positivt beslut från myndigheten så startar utbildningarna i augusti 2017, säger Magnus Kjellsson, rektor för Vuxenutbildningen i Östhammar.

Utbildningarna kommer att bedrivas i Gimo där en toppmodern teknisk laboratoriemiljö finns uppbyggd med kraft-, värme- och ventilationsteknik, robotar, mät- styr- och reglerteknik samt CNC-maskiner.

– All utrustning gör det möjligt att visa verkliga processer, vilket är en stor tillgång i utbildningssammanhang, säger Margaretha Sjöberg Boström, processledare för Teknikcollege Uppland.

Vuxenutbildningen i Östhammar är certifierad för Teknikcollege.

 

 

Dela: facebook twitter