”Våra elever går inte ut i arbetslöshet. De läser vidare eller går direkt in i anställning.” Frank Helmer & Mathias Magnusson, Tekniklärare Teknikcollege.

Teknikcollegecertifierad utbildning

Som utbildningsanordnare är värdet av att ha Teknikcollegecertifierade utbildningar otroligt stort. Vinsterna är många och sträcker sig från samhällsnivå till individnivå.

Ni får en nationell kvalitetssäkring som betyder att er utbildning håller mycket hög klass. Ni blir en del av ett nätverk eftersom regionala företag ständigt är närvarande i era utbildningar. De utformar och deltar i undervisningen samt erbjuder praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten.

Genom Teknikcollege uppnår ni även en ökad resurseffektivitet genom den samverkan med företag som ni ingår i.

Relevanta kunskaper ökar attraktionskraften

Som utbildningsanordnare kan du vara säker på att de studerande får relevanta kunskaper. Detta eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningarna.

Resultatet är att de studerandes attraktionskraft på arbetsmarknaden ökar, eftersom de får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens.

Vad säger utbildningsanordnarna själva?
“Vi har varit Teknikcollegecertifierat länge nu men innan Teknikcollege hade vi som utbildningsanordnare svårt att driva våra visioner och tankar med skolan, men med Teknikcollege i ryggen fick vi en helt annan styrka”.

Amanda Hermansson, tekniklärare, Ullvigymnasiet

“Teknikcollege är absolut ett spännande och utvecklande samarbete mellan företagen i regionen och Lugnetgymnasiet som höjer programmets kvalitet och gör oss ännu mer konkurrenskraftiga”.

Ann-Katrin Hildingsson, tekniklärare, Lugnetgymnasiet

“Företagen tar emot våra elever på APL och erbjuder eleverna på Industritekniska programmet sommarjobb, vilket vi är väldigt glada över. Sedan är flera företag representerade i våra respektive programråd samt lokala styrgrupp. Utöver det ordnas föreläsningar för våra elever med personer från företagen i olika yrken och positioner samt att vi gör studiebesök”.

Johanna Högbom, yrkeslärare, Rinmangymnasiet


Teknikcollege på
Facebook