Vi söker testskolor som vill jobba med Teknikcollege digitala APL-verktyg

2018-07-02 | #SKM,Nationella nyheter

Bli testskola för Teknikcollege digitala APL-stöd. Teknikcollege kommer, inom ramen för Status, kvalitet och matchning, att ta fram ett digitalt APL-verktyg för att kvalitetssäkra arbetet under den företagsförlagda delen av utbildningen för lärare, handledare och elev.

Under höstterminen 2018 söker vi tio lärare som vill vara med och testköra och utvärdera vårt APL-verktyg tillsammans med elever och handledare på era samverkansföretag.

Vi bjuder in till en utbildning för berörda lärare och huvudmän:
Torsdag 27/9
Kl. 09-16
Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm.

Under vårterminen 2019 skalas verksamheten upp och vi söker ytterligare 10 lärare med tillhörande elever och handledare som vill jobba med verktyget.

Till hösten 2019 är målet att vi har ett kvalitetssäkrat APL-verktyg, testat och utvärderat, som vi kan erbjuda till alla regioner inom ramen för Status, kvalitet och matchning.

Några funktioner som verktyget är tänkt att innehålla:

 • Verktyget ska kunna nås från dator och mobila enheter
 • Plan för lärande under APL-period: Lärare upprättar, stöd för elev och handledare vid planering av APL
 • Digital loggbok med självskattning. Elev dokumenterar genom skrift fri text och mall, bild, inläsning. Lärare och handledare ska kunna kommentera elevens dokumentation.
  Pushnotiser för att synliggöra ny dokumentation
 • Utvärdering: Handledare vill att det ska finnas ett verktyg där eleverna kan göra en utvärdering på APL-perioden, handledaren, företaget och arbetsuppgifterna (lärandet). Även motsvarande funktion att handledaren kan utvärdera skolan
 • Närvarouppföljning: Lärare-elev-handledare
 • Kalender: Synliggöra elevens planerade APL-tid på företaget och möjlighet att boka handledarmöten och trepartssamtal.
  Underlag för trepartssamtal
 • Export/utskriftsfunktion av lärandeplan, loggbok, utvärdering etcetera
 • Presentationsfunktion. Elever ska kunna skapa en profil i verktyget där de presenterar sig själva, tillsammans med bild och allmännyttig information (exempel årskurs, certifikat, tidigare APL-placering)
 • Förberedd för att på ett enkelt sätt använda andra språk än svenska
 • Möjlighet för import/export av information, exempelvis elevregister och integration med andra system/verktyg
 • Stöd för kartläggning av APL-plats: Exempelvis checklistor med avseende på arbetsmiljö och säkerhet
 • Incheckning-funktion. När elev anländer till APL-plats

Teknikcollege APL-verktyg bygger på Teknikcollege handledarutbildning/stödmaterial för företagsförlagt lärande och Skolverkets riktlinjer för APL. Arbetet görs tillsammans med Vklass.

För frågor och intresseanmälning, kontakta Tommy Töyrä

070-608 30 09
Tommy.toyra@skol.lulea.se


Dela: facebook twitter